Tips

Dit betekent Prinsjesdag voor jouw spaarrekening

21-09-2023

Met een demissionair kabinet was het een Prinsjesdag zonder grote plannen. Er werden vooral lopende zaken afgehandeld want een afgetreden kabinet laat de grote beslissingen over aan het nieuwe kabinet, dat na de verkiezingen in november gevormd zal worden. Toch zijn er een aantal zaken opgenomen in het Belastingplan 2024 die impact zullen hebben op de portemonnees (en spaarrekening!) van veel Nederlanders.

Duurder leven 

Het leven is de afgelopen tijd flink duurder geworden, waardoor de overheid een pakket van €2 miljard in zal zetten tegen armoedebestrijding. Dit geld komt vooral bij de toeslagen terecht. Tegelijkertijd worden flink wat dingen zoals de zorgverzekering, openbaar vervoer, energierekening en benzineprijzen duurder. Volgens de cijfers van het kabinet zal de koopkracht in 2024 gemiddeld met 1,8% stijgen in Nederland. Maar niet iedereen zal erop vooruitgaan, wordt er gewaarschuwd. Grote zorg is onder anderen het verdwijnen van het energieplafond en de aankomende winter. De stijgende kosten voor bijna alle Nederlanders levert het demissionair kabinet veel kritiek op vanuit de politiek en samenleving. Er worden onder anderen twijfels getrokken bij de claim dat de koopkracht vooruitgaat terwijl veel basisbehoeften in prijs stijgen, enkelen zelfs direct door de plannen van het kabinet. 

Verrassing in de box 3 

Een grote verrassing voor spaarders is de wijziging in de box 3, de belasting op spaargeld en vermogen. Door het uitstellen van het belasten van werkelijk rendement, loopt de schatkist €400 miljoen mis. Om dat geld toch bij vermogenden op te halen zal het tarief op spaargeld en beleggingen in 2024 verhoogd worden van 32% naar 34%. Onder beleggingen vallen niet alleen aandelen en obligaties, maar ook een (verhuurd) tweede huis, vakantiehuis, cryptovaluta en andere investeringen. 

Het tarief zou eigenlijk met 1% verhoogd worden in 2024, maar stijgt nu versneld om het gat in de schatkist te dichten. In 2024 blijft de overheid, net als in 2023, rekenen met fictieve rendementen.

Geen indexatie 

Het heffingsvrije vermogen voor 2024 blijft staan op €57.000, het dubbele met fiscaal partner. Normaal wordt de heffingsvrije drempel elk jaar geïndexeerd. Het bedrag waaronder je geen box 3 belasting hoeft te betalen zal dus niet meestijgen met de inflatie.

Hervormingen 

De weg naar een hervormde box 3 lijkt nog lang te zijn. Nadat de Hoge Raad het rekenen met fictieve rendementen onwettig had verklaard is er een overgangsregeling bedacht. Die regeling rekent nog steeds met fictieve rendementen en zal tot minimaal 2027 lopen. In 2023 zijn deze percentages als volgt: bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,36%, beleggingen/andere bezittingen: 6,17%, schulden: 2,57%. Deze percentages kunnen begin 2024 nog gewijzigd worden om dichter bij het ‘werkelijke gemiddelde’ te komen. 

Tot nu toe is er nog geen definitief zicht op hoe de box 3 er in de toekomst uit gaat zien. Wel zijn er suggesties. Zo kwam demissionair staatssecretaris Van Rij vlak voor Prinsjesdag met een voorstel om verschillende vermogensbestanddelen op verschillende manieren te belasten. Bijna alle voorstellen willen de box 3 belasting vormgeven rondom het werkelijke rendement dat iemand haalt op zijn of haar vermogen.

Of deze plannen rondom de box 3 doorgaan is nog maar te zien. De advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft namelijk geoordeeld dat de box 3 nog steeds discriminerend is. Ook zullen de Tweede Kamer verkiezingen in november ongetwijfeld invloed hebben op de toekomst van de box 3.  


 

Nieuwsbrief Inschrijving

Beter sparen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief