Tips

Nieuw pensioenstelsel uitgelegd: wat betekent het voor mij?

19-04-2023

In 2019 is een nieuw pensioenakkoord geratificeerd dat het risico op pensioenkorting zal verminderen. De nieuwe regels gaan volgens de verwachtingen van kracht op 1 juli 2023. Pensioenuitvoerders en sociale partners hebben dan nog vier jaar de tijd om de pensioenplannen aan te passen, totdat het vernieuwde pensioenstelsel uiterlijk ingaat op 1 januari 2027. Dit nieuwe pensioenstelsel kan een grote verandering teweegbrengen in de manier waarop gepensioneerden toegang krijgen tot hun fondsen. Vanaf juli 2023 kun je misschien al profiteren van de nieuwe regels die meer flexibiliteit bieden bij het beheer van je pensioenbeleggingen. In dit blog lees je wat de veranderingen voor jou als spaarder kunnen betekenen.

Waarom komt er een nieuw pensioenstelsel?

Het Nederlandse pensioenstelsel ondergaat een opknapbeurt om de veranderende tijden bij te houden. Mensen wisselen tegenwoordig vaak van baan en zelfstandig ondernemerschap is gemeengoed geworden. Daarom zullen uiterlijk in 2027 nieuwe regels van kracht zijn die beter passen bij deze dynamische trends.

Veranderingen in je pensioenopbouw

Zodra er meer duidelijk is over de ingang van het nieuwe pensioenstelsel, krijg je als werknemer informatie van je werkgever of van het pensioenfonds waarbij je aangesloten bent. Dit kan mogelijk nog een paar jaar duren. Maar het kan geen kwaad om je voor die tijd in te lezen in de veranderingen die eraan zitten te komen. Hieronder lichten we een aantal van de voorgestelde veranderingen voor je uit, die invloed kunnen hebben op hoe jij pensioensparen verwerkt in je financiële planning.

AOW leeftijd de komende jaren: 2023 tot 2028

De AOW-leeftijd ligt vast tot 2028. Daarna, nu Nederlanders gemiddeld elk jaar ouder worden, kan er een verhoging van de AOW-leeftijd komen. Dit wordt altijd 5 jaar van tevoren bekendgemaakt. 

  • In 2023 is de AOW-leeftijd vastgesteld op 66 jaar en 10 maanden; 
  • In 2024, 2025, 2026 en 2027 is de AOW-leeftijd 67 jaar; 
  • In 2028 is de AOW-leeftijd 67 jaar en 3 maanden.

Zo verwerk je pensioensparen in je financiële planning

Met het nieuwe systeem doen zowel werkgevers als werknemers maandelijkse betalingen die worden geïnvesteerd in hun pensioenfonds. Het rendement van deze investeringen bepaalt hoeveel je aan pensioen terug krijgt. Dit wordt beïnvloed door algemene economische trends; als het economisch goed gaat, zullen de pensioenen sneller stijgen dan normaal, terwijl zwaardere economische tijden kunnen leiden tot lagere beleggingsrendementen. Er zijn regels die ervoor zorgen dat de bewegingen niet te groot worden, en er wordt ook geld apart gehouden als reserve voor als het tegenzit. De bewegingen in je pensioenopbouw worden kleiner naarmate je ouder wordt, zodat je precies weet op hoeveel geld je kunt rekenen als het bijna zo ver is.

Met het vernieuwde pensioensysteem wordt het gemakkelijker om op de hoogte te zijn van je pensioenplannen.  Je kunt controleren en nagaan hoeveel pensioen je zult ontvangen. Deze toegenomen transparantie geeft je waardevolle inzichten zodat je beter kunt plannen voor het leven na je werk.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor gepensioneerden?

Als je al met pensioen bent, hangt het af van de beslissingen die worden gemaakt in je eigen pensioenfonds.

Geldbedrag opnemen op je pensioendatum

Als je met pensioen gaat, ben je wellicht geïnteresseerd in de mogelijkheid om een eenmalig bedrag op te nemen op je pensioendatum. Dit wordt waarschijnlijk vanaf 1 juli 2023 mogelijk. Dit kan wat extra geld opleveren op je pensioendatum, maar houd er rekening mee dat het je levenslange pensioenuitkering achteraf vermindert en dat hier bepaalde voorwaarden aan verbonden zijn.

Het nieuwe pensioenstelsel maakt drie jaar eerder stoppen mogelijk 

Ben je op zoek naar opties om vervroegd met pensioen te gaan? Als je een ‘zwaar beroep’ uitoefent, dan wordt het mogelijk om vervroegd te stoppen met werken. Dit is bij het pensioenakkoord afgesproken. De pensioenovereenkomst tussen werkgevers- en werknemersorganisaties geeft mensen met zware beroepen de kans om drie jaar eerder met pensioen te gaan dan hun AOW-leeftijd. Met deze regeling kunnen werkgevers een uitkering van € 22.000 per jaar aanbieden; gelijk aan een netto AOW-uitkering.  

Sparen voor je pensioen

Sparen voor je pensioen kan één van de belangrijkste financiële beslissingen zijn die je in je leven neemt. In ons blog Waarom extra sparen voor je pensioen handig kan zijn vertellen we hoe je zowel zelf als via je werkgever extra vermogen kunt opbouwen voor later.