Veiligheid

Onze poortwachtersrol tegen financiële criminaliteit

01-09-2022
In Nederland wordt jaarlijks naar schatting 16 miljard euro aan crimineel geld witgewassen. Reesja Basarat, LeasePlan Bank’s Compliance Officer, legt uit wat dit betekent voor banken in het voorkomen van witwassen.

Wat is witwassen?

Witwassen vormt een serieuze bedreiging voor de economie en samenleving. Witwassen is een misdrijf en is strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Het geld dat witgewassen wordt is vaak verkregen via illegale handelingen zoals mensenhandel, drugshandel en fraude. Bij witwassen proberen criminelen transacties te doen waarbij het criminele geld een legale herkomst lijkt te krijgen. Bij witwassen kunnen 3 fasen worden geïdentificeerd:
  1. Plaatsingsfase: het criminele geld wordt in omloop gebracht
  2. Versluieringsfase: het geld wordt in lagen uitgegeven, om te verhullen dat de herkomst crimineel is (denk aan het kopen van giftcards in cash, om vervolgens producten te kopen die ingeruild worden voor geld).
  3. Integratiefase: het versluierde geld wordt in de legale economie meegenomen.

De rol van banken

Banken hebben als bewakers van het financiële systeem een belangrijke rol in het herkennen van witwasrisico’s. Banken dienen een voortdurende controle uit te oefenen op de transacties van haar klanten om te voorkomen dat hun systemen misbruikt worden voor het witwassen van geld. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft) zijn banken verplicht om te voorkomen dat criminelen hun rekeningen gebruiken voor het witwassen van geld dat is verkregen via illegale activiteiten zoals drugshandel of fraude. Banken zijn volgens de Wwft ook verplicht tot het uitvoeren van cliëntenonderzoek zodat ze zeker weten dat de klant ook is wie de klant zegt te zijn.

Wat doet LeasePlan Bank?

LeasePlan Bank heeft als bank ook een poortwachtersrol om er voor te zorgen dat crimineel geld geen vrij spel heeft. Wij nemen onze rol om de integriteit van het financiële systeem te waarborgen erg serieus. Als klant merkt u van het clientonderzoek vooral iets tijdens het openen van uw rekening.

Clientonderzoek

Tijdens het openen van een rekening vragen wij om een identiteitscontrole. Dit is een belangrijk onderdeel van het clientonderzoek. Als bank zijn wij verplicht de identiteit van onze klant vast te stellen voordat wij zijn of haar geld in beheer mogen nemen. Vroeger deed u dat aan het bankloket waar u uw identiteitsdocument geregeld moest laten zien, maar tegenwoordig gebeurt dit voornamelijk online. Zo ook bij LeasePlan Bank. Via onze partner Onfido kunnen klanten makkelijk en snel hun identiteit laten controleren. Wij zijn dan zeker van wie onze klanten zijn en u kunt moeiteloos beginnen met online sparen.

Transactiemonitoring

Een ander belangrijk onderdeel van het bewaken van de financiële systemen is het transactiemonitoren. Hier kijken wij als bank naar wat gebruikelijk gedrag is, of er afwijkingen zijn van dit gedrag en de grootte van de bedragen. Hier zijn een aantal indicatoren die voortvloeien uit de Wwft. Bij het ontvangen van een alert moeten wij als bank onderzoeken of er inderdaad sprake is van afwijkend transactiegedrag. Klopt er mogelijk iets niet? Dan vindt hoor en wederhoor plaats met de klant. Indien hierna nog steeds twijfel bestaat, dan gaat er een melding naar een aangewezen organisatie voor verder onderzoek.

Zo gaat LeasePlan Bank de strijd aan tegen financiële criminaliteit. Door het leren kennen van onze klanten en het identificeren van verdachte transacties zorgt LeasePlan Bank ervoor dat crimineel geld geen vrij spel heeft.

 

Reesja Basarat is onze Compliance Officer bij LeasePlan Bank. Zij zorgt ervoor dat LeasePlan Bank en LeasePlan Corporation N.V. (het hoofdkantoor van LeasePlan) alert zijn op verdachte activiteiten en altijd voldoen aan de laatste regelgeving vanuit organisaties zoals De Nederlandse Bank en Autoriteit Financiële Markten.