Onze
Contactgegevens

Onze gegevens

Het adres van LeasePlan Bank is: P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere. Hier is ook het hoofdkantoor gevestigd van LeasePlan Corporation N.V.

LeasePlan Corporation is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, onder nr. 39037076. Ons registratienummer bij de AFM is: 12000068.