Spaarders box 3: bezwaar indienen binnen 6 weken

18-06-2024

Spaarders box 3: bezwaar indienen binnen 6 weken

Spaarders die in 2023 een hoger fictief rendement hebben betaald over hun spaargeld kunnen binnen 6 weken na dagtekening bezwaar maken tegen hun aanslag inkomstenbelasting (IB) 2023.

De Belastingdienst legt belastingplichtigen die alleen spaarrekeningen in box 3 hebben aangegeven in de aangifte IB 2023 geautomatiseerd aanslagen op. De Belastingdienst gaat daarbij uit van een fictief (‘forfaitair') rendement van 0,92% over de hoogte van het spaartegoed. Maar dit percentage kan gezien de 6 juni-arresten weleens te hoog zijn.

De Hoge Raad oordeelde namelijk op 6 juni 2024 dat voor spaarders het werkelijke rendement moet worden berekend op basis van het gehele vermogen; dus zonder aftrek van het heffingsvrije vermogen waarover mensen geen belasting betalen. 

Bezwaar binnen 6 weken

Spaarders die een lager werkelijk rendement hebben ontvangen dan het fictief rendement van 0,92%, kunnen bezwaar maken tegen de aanslag. Dit bezwaar moet tijdig zijn ingediend, en wel binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag.

Er is nog overleg met het ministerie van Financiën om te voorkomen dat er door belastingplichtigen met alleen spaartegoeden individueel bezwaar moet worden ingediend - en er dus naar verwachting een grote hoeveelheid bezwaarschriften bij de Belastingdienst op de deurmat valt.

Bron: Belastingdienst