LeasePlan Bank LeasePlan Bank

Code
banken

De Code Banken is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en is gepubliceerd in september 2009.
De Code bevat principes voor de manier waarop Nederlandse banken zouden moeten omgaan met bestuur, risicobeheer, audit en beloning. De Code Banken is opgesteld in reactie op het rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ dat op 1 april 2009 is gepubliceerd door de Adviescommissie Toekomst Banken. Het is een vorm van zelfregulering die in werking is getreden op 1 januari 2010 op basis van het ‘leg uit of pas toe’-principe.

In oktober 2014 is een nieuwe Code Banken gepresenteerd als onderdeel van het pakket Toekomstgericht bankieren. Hier maken ook het Maatschappelijk statuut en gedragsregels voor individuele medewerkers deel van uit. Dit is inclusief de bankierseed en het tuchtrecht.

Voor de volledige tekst van de Code Banken verwijzen wij naar de website van de Nederlandse Vereniging van Banken.

LeasePlan Bank en de Code Banken

Lees hier over de wijze waarop LeasePlan Corporation de Code Banken heeft toegepast.