Deze browser wordt niet meer ondersteund. Wij verzoeken u een modernere browser te gebruiken, aangezien deze wel het meest up to date is qua beveiliging

Gebruiksvoorwaarden

Op deze website, eigendom van LeasePlan Corporation N.V., een Nederlandse bank handelend onder de naam LeasePlan Bank, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, KvK nummer 39037076, (hierna genoemd 'LeasePlan Bank'), zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Gebruiksvoorwaarden') van toepassing.

Websites van andere organisaties

Op www.leaseplanbank.nl staan links die verwijzen naar websites van andere organisaties. Dit betekent niet dat LeasePlan Bank de producten of diensten van deze organisaties aanbeveelt. LeasePlan Bank controleert websites van andere organisaties niet, ook niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid of volledigheid.

Verwijst LeasePlan Bank naar andere websites? En gebruikt u deze websites? Dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid en uw eigen risico. LeasePlan Bank wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van andere websites.

Gebruik van de informatie

Het is toegestaan om deze informatie te downloaden of te printen voor uw persoonlijk gebruik. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LeasePlan Bank of de rechthebbenden is het niet toegestaan om het volgende te doen met de inhoud van www.leaseplanbank.nl.

 • De inhoud te kopiëren.
 • De inhoud over te nemen.
 • De inhoud te vermenigvuldigen.
 • De inhoud op welke wijze dan ook te distribueren.
 • De inhoud openbaar te maken

Veiligheid

Verstuurt u per e-mail berichten naar LeasePlan Bank? Dan aanvaardt u het risico dat deze berichten onderschept kunnen worden. Dan aanvaardt u ook het risico dat deze berichten kunnen worden gelezen, misbruikt of veranderd door iemand anders. Geeft u gegevens door aan LeasePlan Bank nadat u bent ingelogd op uw rekening? Dan worden de gegevens verstuurd met een beveiligde verbinding. Ze zijn daardoor zo veilig als mogelijk.

Niet aansprakelijk

LeasePlan Bank is niet aansprakelijk voor het volgende.

 • Defecten, virussen en andere onvolkomenheden bij apparatuur en software in verband met de toegang tot de website of het gebruik van de website.
 • Onjuistheden die op de website of via social media worden doorgegeven.
 • Het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan LeasePlan Bank of aan u.
 • Het wel of niet functioneren van de website.
 • Misbruik van de website.
 • Verlies van gegevens.
 • Downloaden of gebruiken van software die via de website of sociale media beschikbaar wordt gesteld.
 • Aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website of de door LeasePlan Bank verstrekte informatie
De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en medewerkers van LeasePlan Bank.

Veranderen voorwaarden

LeasePlan Bank kan de informatie op de website en deze Gebruiksvoorwaarden tussentijds veranderen. Zorg dat u deze regelmatig leest. Zo weet u steeds wat er is veranderd.

Toepasselijk recht

Op de website en deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan over de website en over de informatie die LeasePlan Bank verstrekt.

Spelregels

Bezoekt u www.leaseplanbank.nl? Gebruikt u de diensten of producten van LeasePlan Bank? Of bekijkt u onze berichten via de sociale media, zoals Facebook, YouTube, Twitter en Pinterest? Dan vinden wij het belangrijk dat u goed weet wat uw rechten en plichten zijn. Daarom hebben wij voor u een aantal spelregels opgesteld. Deze Gebruiksvoorwaarden gelden voor alle diensten of producten van LeasePlan Bank en voor onze berichten via de sociale media.

Akkoord

Door deze website te bekijken of door onze informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Lees deze voorwaarden goed, dan komt u niet voor verrassingen te staan. Zijn de voorwaarden van producten en diensten en deze Gebruiksvoorwaarden met elkaar in tegenspraak? Dan zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Geen advies

De informatie op deze website en via de sociale media is bedoeld als algemene informatie. Deze informatie is niet bedoeld als advies. U bent zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die u neemt op grond van deze informatie.

Informatie

LeasePlan Bank wil u informatie geven die juist is, en die volledig en actueel is. Wij gebruiken daarvoor bronnen waarvan wij denken dat ze betrouwbaar zijn. Toch kan LeasePlan Bank niet garanderen dat de informatie op deze website of via de sociale media juist, volledig en actueel is.

Buitenland

LeasePlan Bank beheert en onderhoudt www.leaseplanbank.nl vanuit Nederland. Wij kunnen niet garanderen dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Gebruikt u deze internetsite vanuit andere landen dan Nederland? Dan bent u er zelf verantwoordelijk voor dat u handelt in overeenstemming met de lokale wetten die in dat land gelden.

Functioneren

LeasePlan Bank kan niet garanderen dat www.leaseplanbank.nl foutloos werkt of ononderbroken werkt.

Gebruik

Het is niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die het gebruik van andere bezoekers van de website kan storen. Het is ook niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die het functioneren de website in gevaar kan brengen. Het is ook niet toegestaan de website te gebruiken op een manier die de geboden informatie of onderliggende software kan beschadigen of ontregelen.

Intellectueel eigendom

LeasePlan Bank en de relevante rechthebbenden behouden zich alle rechten voor. Hieronder vallen auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Het gaat om alle rechten die betrekking hebben op informatie die wordt gepresenteerd op www.leaseplanbank.nl of via sociale media. Hiertoe behoren bijvoorbeeld teksten, grafisch materiaal, foto’s, illustraties, apps en logo's.