Privacyverklaring

Op deze website, eigendom van LeasePlan Corporation N.V., een Nederlandse bank handelend onder de naam LeasePlan Bank, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, (hierna genoemd 'LeasePlan Bank'), zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Privacy Verklaring’) van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

Uw rechten

U hebt het recht ons van tijd tot tijd schriftelijk te verzoeken een overzicht te vragen van uw persoonsgegevens. Dit zullen wij u binnen 4 weken verstrekken. Dit doen wij niet in geval van dringende redenen. En ook niet als wij van u geen gegevens hebben. U kunt ons schriftelijk verzoeken om verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens als blijkt dat uw persoonsgegevens onjuist zijn. Dit kunt u ook verzoeken als LeasePlan Bank uw gegevens verwerkt die niet passen binnen de aangegeven doelen of als de verwerking in strijd is met de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen of een wettelijk voorschrift. Wij zullen u binnen 4 weken laten weten of dan wel in hoeverre aan het verzoek wordt voldaan. Als wij niet of niet volledig aan uw verzoek voldoen zullen wij u uitleggen waarom dat zo is. Als u uw rechten uitoefent dan moet LeasePlan Bank uw identiteit vast kunnen stellen. Als u verzoekt om correctie van uw gegevens, dan moet u aangegeven om welke gegevens het precies gaat.

Meer weten?

Wilt u meer weten over privacy en uw wettelijke rechten? Informatie hierover vindt u op www.mijnprivacy.nl.

Internetsites van derden

Deze Privacy Verklaring is niet van toepassing op internetsites van andere bedrijven die u via links op www.leaseplanbank.nl kunt bezoeken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens

LeasePlan Bank houdt zich bij het verzamelen van persoonsgegevens aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Persoonsgegevens

Er zijn verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verzamelen. Wij kunnen u vragen om ons bepaalde gegevens te geven. Bijvoorbeeld uw naam en uw adres als u een rekening opent. Maar wij kunnen ook andere gegevens verzamelen, zoals het IP-adres van uw computer. Voor dit laatste verwijzen wij u naar ons Cookie beleid. Daarnaast kunt u ons ook persoonsgegevens geven, waarom wij niet verzocht hebben.

Gegevens die wij niet verzamelen

Geeft u LeasePlan Bank informatie zonder dat wij erom vragen? Dan verleent u automatisch toestemming tot het verwerken van deze gegevens.

Aan wie verstrekken wij uw gegevens?

LeasePlan Bank heeft contracten afgesloten met derde partijen die bepaalde activiteiten uitvoeren in opdracht van LeasePlan Bank. De hosting van onze website is hiervan een voorbeeld. Het is mogelijk dat deze derde partijen toegang hebben tot persoonsgegevens. In dat geval heeft LeasePlan Bank de nodige contractuele en organisatorische maatregelen genomen. Hiermee is gewaarborgd dat de persoonsgegevens alleen worden bewerkt door deze derde partijen voor zover dat nodig is om de diensten uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve als dat wettelijk verplicht is.

Bijzondere persoonsgegevens

LeasePlan Bank vraagt u om uw burgerservicenummer (BSN) als u klant wilt worden. Wij zijn op grond van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen verplicht dit te doen. Wij moeten bepaalde gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Als u klant wordt van LeasePlan Bank, dan is het soms nodig dat u een kopie of scan van uw identiteitsbewijs opstuurt. LeasePlan Bank mag deze kopie of scan alleen verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Uw privacy bij LeasePlan Bank

Inleiding

Bent u klant bij LeasePlan Bank? Of bezoekt u onze website www.leaseplanbank.nl? Dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Persoonsgegevens zijn gegevens zoals uw naam, uw adres of het IP-adres van uw computer. In de tekst hieronder leest u hoe wij met uw persoonsgegevens en met uw privacy omgaan. U leest hier waarom wij persoonsgegevens verwerken. Ook leest u wat uw rechten zijn als het gaat om uw persoonsgegevens. LeasePlan Bank zal uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doelen zoals die hierna beschreven staan.

Wijzigingen

LeasePlan Bank kan veranderingen aanbrengen in deze Privacy Verklaring. We raden u daarom aan deze verklaring regelmatig te lezen. Dan bent u steeds op de hoogte van eventuele veranderingen.

Wat doen wij met uw gegevens?

LeasePlan Bank verzamelt gegevens over klanten en bezoekers van www.leaseplanbank.nl. We gebruiken deze gegevens voor de volgende doelen. 

  • Het beoordelen, identificeren en accepteren van klanten en potentiële klanten.
  •  Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en potentiële klanten en het afwikkelen van betalingsverkeer.
  • Het verrichten van onderzoek of analyses.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten om een relatie tot stand te brengen, in stand te houden, uit te breiden of te beheren.
  • Het onderkennen, voorkomen, onderzoeken en bestrijden van (pogingen tot) strafbare of laakbare gedragingen gericht tegen de financiële sector of LeasePlan Corporation, inclusief haar dochtermaatschappijen, cliënten en medewerkers.
  • Het gebruik van en de deelname aan waarschuwingssystemen.Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Vragen of hulp nodig?

Er is iets misgegaan, probeer het later nog eens

We gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, sociale mediafuncties aan te bieden en ons verkeer te analyseren.  We delen ook informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor sociale media, reclame en analytics. Lees hier meer over cookies.