Deze browser wordt niet meer ondersteund. Wij verzoeken u een modernere browser te gebruiken, aangezien deze wel het meest up to date is qua beveiliging

Privacyverklaring

Laatst bijgewerkt: 5 mei 2021

Op deze website, eigendom van LeasePlan Corporation N.V., een Nederlandse bank handelend onder de naam LeasePlan Bank, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, (hierna genoemd 'LeasePlan Bank'), zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Privacy Verklaring’) van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

Op deze website, eigendom van LeasePlan Corporation N.V., een Nederlandse bank handelend onder de naam LeasePlan Bank, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende aan de Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, (hierna genoemd 'LeasePlan Bank'), zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd 'Privacy Verklaring’) van toepassing. Wij verzoeken u deze goed te lezen.

LeasePlan Bank Privacybeloften

Ongeacht wanneer en hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken zijn onze uitgangspunten:
 • Transparantie: We helpen u te begrijpen hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt.
 • Privacy: We zorgen ervoor dat onze diensten privacy-vriendelijk zijn.
 • Controle: We bieden u een makkelijke manier om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • Veilig met LeasePlan Bank: We beschermen uw gegevens zo goed mogelijk en we delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dat noodzakelijk is en onder passende voorwaarden.
 • Innovatief en reactief: We blijven manieren bedenken hoe we onze diensten en uw privacy kunnen verbeteren en staan open voor alle suggesties en klachten.

LeasePlan Bank Privacyverklaring

LeasePlan Bank zet zich in voor de privacy van onze klanten en de bescherming van de door ons verzamelde en verwerkte persoonsgegevens. Wij verwerken dergelijke persoonsgegevens daarom uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het leveren van de diensten van LeasePlan Bank. Deze privacyverklaring informeert u over onze privacy-procedures. Wij vragen u deze Privacyverklaring zorgvuldig door te lezen, zodat u begrijpt hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Hebt u vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, of over deze Privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via privacy-officer@leaseplanbank.nl.

Klik hier om de Privacyverklaring van LeasePlan Bank te downloaden.

Inhoudsopgave

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?
2. Wie zijn wij?
3. Waarom verzamelen wij uw gegevens?
4. Hoe verzamelen wij uw gegevens?
5. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?
5.1 GEGEVENS OVER KLANTEN
5.1.1 BANKDIENSTEN
5.1.1.a Openen en beheren van een Online Spaarrekening bij LeasePlan Bank
5.1.2 BEHEER VAN KLANTOVEREENKOMST EN –ONLINE SPAARREKENING
5.1.2.a Het creëren, onderhouden en beheren van de Online Spaarrekening en het beantwoorden van uw vragen of klachten.
5.1.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie.
5.1.3 ALGEMENE DOELEN VAN LEASEPLAN BANK
5.1.3.a De naleving van wet- en regelgeving en het bescherming van het eigendom en de belangen van LeasePlan Bank.
5.2 GEGEVENS MET BETREKKING TOT WEBSITEBEZOEKERS
5.2.1 WEBSITES
5.2.1.a Om met u te communiceren.
5.2.2 ONLINE PORTALS EN APPS
5.2.2.a Diverse portals en apps voor klanten
5.2.3 SOCIALE MEDIA
5.2.3.1 Om de functionaliteit voor sociaal delen te vergemakkelijken
5.2.4 GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN
5.2.5 ALGEMENE DOELEN VAN LEASEPLAN BANK
5.2.5.a De naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van LeasePlan Bank.
5.2.5.b Onderzoek naar het gebruik van onze Diensten om deze op de wensen van onze klanten af te stemmen en voor managementrapportages.
5.2.6 LEASEPLAN BEDRIJFSDOELEINDEN
5.2.6.a Managementrapportage
6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
7. Internationale overdracht van persoonsgegevens
8. Beveiligen en bewaren van persoonsgegevens
9. Privacy van kinderen
10. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?
11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring.

1. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verzamelen van klanten met een Online Spaarrekening of van bezoekers van onze website www.leaseplanbank.nl (samen de 'Diensten').

2. Wie zijn wij?

LeasePlan Corporation N.V., een Nederlandse bank handelend onder de naam LeasePlan Bank (LeasePlan Bank), is de onderneming die verantwoordelijk is voor het verwerken en gebruiken van uw persoonsgegevens.

LeasePlan Bank is gevestigd in Amsterdam (1082 ME), aan de Gustav Mahlerlaan 360.

3. Waarom verzamelen wij uw gegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens om u onze Diensten te kunnen leveren. Als u de gevraagde informatie niet aan ons verstrekt, dan kunnen wij onze Diensten mogelijk niet (goed) leveren. Soms vragen wij u informatie over andere personen te verstrekken, bijvoorbeeld bij het openen van een gezamenlijke rekening. Als u informatie over anderen aan ons verstrekt, dan geef u daarmee aan dat u die informatie mag verstrekken, en dat u ons toestaat die informatie te gebruiken zoals omschreven in deze Privacyverklaring.

4. Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Voor het leveren van de Diensten gebruiken wij voornamelijk de gegevens die u zelf verstrekt, zoals uw naam en adres als u een rekening opent, uw IP-adres als u onze website bezoekt, of uw telefoonnummer als u met de klantenservice belt. Daarnaast verzamelen wij uw gegevens via andere kanalen zoals:

• Van onze onafhankelijke servicepartners die ons helpen bij het verlenen van onze diensten aan u;
• openbaar beschikbare databases, kredietinformatiebureaus en andere bronnen;
• Bezoek aan onze websites of social media kanalen;
• gezamenlijke marketingpartners, wanneer ze de informatie met ons delen.

Monitoring van communicatie
Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving zullen we oproepen, e-mails, sms-berichten en andere communicatie die we met u hebben, monitoren en opnemen. We doen dit om te voldoen aan regelgeving, zelfregulerende praktijken of procedures die relevant zijn voor LeasePlan Bank, om criminaliteit te voorkomen of op te sporen, in het belang van de bescherming van de veiligheid van onze communicatiesystemen en -procedures, en voor kwaliteitscontrole en training van het personeel.
 
Als we bijvoorbeeld door een toezichthouder worden verplicht om bepaalde telefoon gesprekken op te nemen (indien relevant), zullen we dat doen. Bovendien zullen we, waar van toepassing en met inachtneming van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, controleren op ongepaste inhoud in communicatie. In zeer beperkte en specifieke omstandigheden kunnen we op korte termijn zorgvuldig gecontroleerd toezicht houden op uw activiteiten, wanneer dit nodig is voor onze legitieme belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. We kunnen dit bijvoorbeeld doen als we reden hebben om aan te nemen dat er fraude of een ander misdrijf wordt gepleegd, als strafbare feiten worden vermoed en als de controle evenredig is met het soort tuchtrechtelijke overtreding, of als we een vermoeden hebben dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme niet wordt nageleefd waaraan wij zijn onderworpen. In het bijzonder kunnen telefoongesprekken voor deze doeleinden worden opgenomen.

Levering van services
 
We hebben persoonlijke informatie nodig om de gevraagde Services aan u te leveren of om vragen, vragen, opmerkingen en klachten met betrekking tot onze Services te behandelen. Als u de gevraagde informatie niet verstrekt, kunnen we de Services mogelijk niet leveren. Als u persoonlijke informatie met betrekking tot andere personen aan ons of onze serviceproviders in verband met de Services vergeeft, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om dit te doen en dat u ons toestaat de informatie te gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring.

Voor het leveren van bepaalde diensten zijn wij, als bank, wettelijk verplicht om zelf gegevens over u te verzamelen, zoals voor het controleren van onze klanten aan de hand van nationale en internationale sanctielijsten voordat u een Online Spaarrekening kunt openen. Voor deze verplichte klantcontrole gebruiken we een externe dienstverlener, LexisNexis. Zie voor meer informatie over ons gebruik van dienstverleners het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’.

5. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

5.1 Gegevens over klanten

 • 5.1.1 Bankdiensten

5.1.1.a Openen en beheren van een Online Spaarrekening bij LeasePlan Bank
Wat houdt dit doel in?
Als u een aanvraag doet voor het openen van een Online Spaarrekening bij de LeasePlan Bank, dan gebruiken we uw gegevens voor de wettelijke verplichte klantcontrole, en daarna voor het openen van uw bankrekening. Wij gebruiken uw gegevens voor dit doel om een overeenkomst met u te kunnen aangaan, of voor zover wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken wij de informatie die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, geslacht, postcode, huisnummer, geboortedatum, email-adres, (mobiel) telefoonnummer en uw wettelijk identificatienummer (zoals uw BSN) en informatie die we aan u toekennen, zoals uw bankrekeningnummer. Daarnaast bewaren wij het resultaat van de wettelijk verplichte klantcontrole, welke informatie wij ontvangen van LexisNexis. Zie voor meer informatie over ons gebruik van dienstverleners het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’. 

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners, die ons in staat stellen om u de Diensten te kunnen leveren, en incidenteel met andere derde partijen, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een autoriteit, zoals de belastingdienst. Zie voor meer informatie hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’. 

 • 5.1.2 Beheer van klantovereenkomst en -account

5.1.2.a Het creëren, onderhouden en beheren van de Online Spaarrekening en het beantwoorden van uw vragen of klachten.

Wat houdt dit doel in?
We verwerken uw gegevens voor zover nodig voor het dagelijks beheer en de administratie van uw klantovereenkomst en -account, en om serviceberichten aan u te sturen over belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot de Diensten en andere informatie die voor uw klantovereenkomst of -account van belang is. Daarnaast gebruiken wij uw gegevens om uw vraag of klacht te beantwoorden als u contact met ons opneemt (zoals per e-mail, per telefoon, of via 
privacy-officer@leaseplanbank.nl). Wij gebruiken uw gegevens voor dit doel om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren, of zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben (zoals u op de hoogte brengen van een wijziging van onze voorwaarden).

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw contactinformatie.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij delen uw persoonsgegevens met onze dienstverleners, die ons in staat stellen om u de Diensten te kunnen leveren, en incidenteel met derde partijen, bijvoorbeeld wanneer wij wettelijk verplicht zijn om informatie te verstrekken aan een autoriteit, zoals de belastingdienst. Zie voor meer informatie het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’.

5.1.2.b Voor enquêtes of andere (marketing)communicatie.

Wat houdt dit doel in?
Het verzenden van periodieke of specifieke enquêtes of andere communicatie voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u op de hoogte te houden van evenementen, speciale aanbiedingen, mogelijkheden en onze huidige en toekomstige Diensten. Indien u geen enquêtes of marketingcommunicatie meer van ons wilt ontvangen, dan kan u gebruik maken van de uitschrijfmogelijkheid die u in iedere e-mail wordt aangeboden of u kunt dit aangeven via 
privacy-officer@leaseplanbank.nl. Wij gebruiken uw gegevens voor dit doel voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben (zoals het verzamelen van informatie over onze klanten en onze Diensten) of met uw toestemming als dit wettelijk is vereist.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, geslacht, contactgegevens. Voor dit doel gebruiken wij ook het klantnummer dat u bij ons heeft.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Voor het uitvoeren van enquêtes delen we uw gegevens met het door ons ingeschakelde onderzoeksbureau, NICE Satmetrix. Zie verder het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’.

 • 5.1.3 Algemene doelen van LeasePlan Bank

5.1.3.a De naleving van wet- en regelgeving en de bescherming van het eigendom en de belangen van LeasePlan Bank.

Wat houdt dit doel in?
Wij gebruiken uw gegevens voor zover dit noodzakelijk en/of passend is voor:
(a) het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder buitenlandse wet- en regelgeving en sectorspecifieke regels en aanbevelingen (zoals zorgvuldigheidseisen tegenover derde partijen en het voorkomen van witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere misdaden); 
(b) het uitvoeren en/of naleven van juridische procedures; 
(c) het voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties, waaronder buitenlandse instanties; 
(d) het controleren en afdwingen van onze voorwaarden en ons beleid; 
(f) het beschermen van onze activiteiten, rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze klanten of anderen; en 
(g) het treffen van bepaalde maatregelen om schade die wij mogelijk oplopen te beperken of voorkomen.
Wij gebruiken uw gegevens voor dit doel om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens, uw geboortedatum; voor zover vereist voor dit doel kunnen we ook uw correspondentie met ons, uw gebruik van onze Diensten en andere informatie gebruiken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.

5.2 Gegevens met betrekking tot websitebezoekers

 • 5.2.1 Websites

Om onze service te verbeteren, maakt LeasePlan Bank gebruik van Google Analytics. Dit is een analysedienst van Google die websiteverkeer bijhoudt en monitort. Deze gegevens worden daarbij gedeeld met Google en andere Google diensten. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de dienst niet beschikbaar te stellen aan Google Analytics, door gebruik te maken van een Google add-on op uw browser. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de website bezoeken met het privacy beleid en de gebruiksvoorwaarden van Google op: https://policies.google.com/privacy 

5.2.1.a Om met u te communiceren.

Wat houdt dit doel in?
We verzamelen uw informatie wanneer u contact met ons opneemt via een van onze contactformulieren, bijvoorbeeld wanneer u ons vragen, suggesties, complimenten of klachten stuurt, of wanneer u een van onze Diensten aanvraagt. Wij gebruiken uw gegevens voor dit doel om de overeenkomst die we met u hebben uit te voeren, of met uw toestemming.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, geslacht, contactgegevens. Daarnaast gebruiken wij de andere informatie die u aan ons verschaft in het contactformulier, bijvoorbeeld in het open veld waar u uw vraag kunt stellen, uw suggestie kunt beschrijven, een compliment kunt maken of een klacht kunt delen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.

 

 • 5.2.2 Online portals en apps

5.2.2.a Diverse portals en apps voor klanten

 

Wat houdt dit doel in?

Wij bieden online portals en apps die een aantal functionaliteiten hebben. Via onze portalen en apps kunt u bijvoorbeeld praktische informatie over uw bankrekening vinden, uw naam, contactgegevens en andere persoonlijke informatie wijzigen, uw saldo inzien en aanvullen.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?
We ontvangen uw naam en e-mailadres om u door LeasePlan Bank gegenereerde inloggegevens (gebruikersnaam en tijdelijk wachtwoord) te bezorgen, zodat u toegang kunt krijgen tot onze verschillende online portalen en apps. Voor Multi-Factor Authentication (MFA) doeleinden ontvangen we, afhankelijk van de door u gekozen bezorgmethode, ook uw mobiele nummer.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.

 

 • 5.2.3 Sociale media

5.2.3.a Om de functionaliteit voor sociaal delen te vergemakkelijken

 

Wat houdt dit doel in?
Onze websites kunnen verschillende functionaliteiten voor het delen van sociale media bevatten, zoals Facebook-, Twitter- of LinkedIn-knoppen, die u, met uw toestemming, kunt gebruiken om informatie op onze websites te delen met de sociale media van uw keuze. Onze websites kunnen ook links bevatten naar onze eigen social media-pagina's, zoals onze LeasePlan Bank Facebook- of LinkedIn-pagina's of onze Twitter-feed, die u kunt gebruiken om feedback te posten.
Ook kunnen verschillende sociale media-websites, zoals Snapchat, Facebook, Twitter of LinkedIn, advertenties van LeasePlan Bank bevatten met links naar onze websites. Deze sociale media-websites kunnen, met uw toestemming, door u verstrekte informatie met ons delen wanneer u ervoor kiest om een link naar een van onze websites te volgen.

Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van beleid en praktijken (inclusief de gegevensbeveiligingspraktijken) van andere organisaties, zoals Facebook, Apple, Twitter, Google, Microsoft, RIM of enige andere app-ontwikkelaar, app-provider, aanbieder van sociale-mediaplatforms, aanbieder van besturingssystemen, draadloze serviceprovider of fabrikant van apparaten, inclusief alle persoonlijke informatie die u aan andere organisaties bekendmaakt via of in verband met onze functies voor sociale media en / of advertenties. De verwerking van persoonlijke informatie is onderworpen aan het privacy beleid en de praktijken van deze andere organisaties.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel verwerken we uw naam, e-mailadres, IP-adres, foto, lijst met contacten op sociale media en alle andere informatie die voor ons toegankelijk is bij het gebruik van sociale media-functionaliteiten.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.

 

 • 5.2.4 Gebruik van cookies en andere technologieën

Wat houdt dit doel in?
We verzamelen informatie over de bezoekers van onze website, bijvoorbeeld om hun interesses te bepalen op basis van hun gebruik van onze website en om de bezoekers van onze website persoonlijke advertenties te laten zien op andere websites. Zie ons 
Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken. Wij gebruiken uw gegevens voor dit doel voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben (zoals het verzamelen van informatie over de bezoekers van onze website of over onze Diensten) of met uw toestemming.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken wij cookies om uw IP-adres en informatie over uw gebruik van onze website te verzamelen. Zie ons 
Cookiebeleid voor meer informatie over de manier waarop wij cookies gebruiken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.


 • 5.2.5 Algemene doelen van LeasePlan Bank

5.2.5.a De naleving van wetten en wettelijke verplichtingen en beschermen van middelen en belangen van LeasePlan Bank.

Wat houdt dit doel in?
Wij gebruiken uw gegevens voor zover dit noodzakelijk en/of passend is voor:
(a) het voldoen aan wet- en regelgeving, waaronder buitenlandse wet- en regelgeving en sectorspecifieke regels en aanbevelingen (zoals zorgvuldigheidseisen tegenover derde partijen en het voorkomen van witwaspraktijken, financiering van terrorisme en andere misdaden); 
(b) het uitvoeren en/of naleven van juridische procedures; 
(c) het voldoen aan verzoeken van overheids- en/of regeringsinstanties, waaronder buitenlandse instanties; 
(d) het controleren en afdwingen van onze voorwaarden en ons beleid; 
(f) het beschermen van onze activiteiten, rechten, privacy, veiligheid of eigendommen, en/of die van onze klanten of anderen; en 
(g) het treffen van bepaalde maatregelen om schade die wij mogelijk oplopen te beperken of voorkomen.
Wij gebruiken uw gegevens voor dit doel om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of voor zover wij hierbij een gerechtvaardigd belang hebben.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken wij de gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam en contactgegevens, uw geboortedatum; voor zover vereist voor dit doel kunnen we ook uw correspondentie met ons, uw gebruik van onze Diensten en andere informatie gebruiken.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.

5.2.5.b Onderzoek naar het gebruik van onze Diensten om deze op de wensen van onze klanten af te stemmen en voor managementrapportages.

Wat houdt dit doel in?
Het uitvoeren van gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe diensten, het uitbreiden, verbeteren of aanpassen van Diensten, het bepalen van gebruikerstrends, het beoordelen van de effectiviteit van onze reclamecampagnes en de uitvoering en uitbreiding van onze bedrijfsactiviteiten. Daarnaast kunnen we de gegevens die we verzamelen tijdens uw gebruik van de Diensten combineren met de informatie die wij via cookies verzamelen. Zie voor meer informatie over ons gebruik van cookies het hoofdstuk ‘Gebruik van cookies en andere technologieën’. Dit doen we om bijvoorbeeld beter te kunnen begrijpen welk digitaal kanaal (e-mail of social media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, zodat we onze marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat kunnen optimaliseren of beperken. We gebruiken uw persoonsgegevens voor dit doel voor zover wij een gerechtvaardigd belang hebben (zoals het verbeteren van onze Diensten of het ontwikkelen van nieuwe diensten) of met uw toestemming.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij voor dit doel?
Voor dit doel gebruiken we de gegevens die u aan ons verstrekt, zoals uw naam, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, woonplaats, cijfers van uw postcode en, voor zover relevant, andere in deze Privacyverklaring omschreven informatie. Daarnaast gebruiken wij voor dit doel de informatie die wij verzamelen via cookies. Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Gebruik van cookies en andere technologieën’.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.

 

 • 5.2.6 LeasePlan Bedrijfsdoeleinden

5.2.6.a Managementrapportage

Wat houdt dit doel in?
We verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende zakelijke doeleinden, waarvoor we een gerechtvaardigd belang hebben om deze gegevens te verwerken, zoals gegevensanalyse, audits, ontwikkeling van nieuwe producten, verbetering, verbetering of aanpassing van onze diensten, identificatie van gebruikstrends, bepaling van de effectiviteit van onze diensten. promotiecampagnes en het uitvoeren en uitbreiden van onze zakelijke activiteiten.

Om uw gebruik van onze online diensten of applicaties te vergemakkelijken, kunnen we gegevens analyseren die we verzamelen bij het gebruik van onze digitale media en deze combineren met informatie verzameld via cookies. Om bijvoorbeeld beter te begrijpen welk digitaal kanaal (Google zoekresultaten, e-mail, sociale media) of apparaat (desktop, tablet of mobiel) uw voorkeur heeft, kunnen we onze communicatie- en marketingactiviteiten per kanaal en per apparaat optimaliseren of beperken.

Welke persoonlijke gegevens verwerken we voor dit doel?
Voor dit doel kunnen we verschillende informatie verwerken die we verzamelen in de context van het leveren van onze services (zoals uw naam, contactgegevens, etc.), zoals nodig is voor een van de hierboven uiteengezette doeleinden.

Met wie delen we uw persoonlijke gegevens?
In het hoofdstuk ‘Met wie delen wij uw persoonsgegevens?’ leggen we uit onder welke omstandigheden we uw gegevens delen, en met wie we uw gegevens delen.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonsgegevens met onze leveranciers om onze Diensten aan u te kunnen leveren. Zo werken we bijvoorbeeld samen met leveranciers van hostingdiensten, banksystemen en CRM systemen en andere dienstverleners die ons ondersteunen bij het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten, bijvoorbeeld door ons te helpen bij het onderhoud van ons IT-netwerk, en met de veiligheids- en toegangsbewaking van onze bedrijfsterreinen.

Daarnaast gebruiken en delen we uw gegevens waar dit verplicht, vereist of passend is, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting of wanneer wij daarvoor een gerechtvaardigd belang hebben:

Om toepasselijke wetten en voorschriften na te leven.
 • Bijvoorbeeld om, wanneer wij hiertoe verplicht zijn, informatie te verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten, justitie en opsporingsinstanties.
 • Dit kunnen ook instanties buiten het land waarin u woont zijn.
Om de belangen van LeasePlan Bank of anderen te beschermen.
 • Om onze voorwaarden af te dwingen.
 • Om u of onze rechten, privacy, veiligheid of eigendommen te beschermen, en/of die van onze groepsmaatschappijen, of van anderen.
In verband met een verkoop of zakelijke transactie.
 • Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij het openbaar maken of overdragen van uw gegevens aan een derde partij bij een reorganisatie, fusie, verkoop, joint venture, opdracht of overdracht. Dergelijke derde partijen kunnen bijvoorbeeld een verwervende entiteit en haar adviseurs zijn.


7. Internationale overdracht van persoonsgegevens

Wij gebruiken en bewaren uw persoonsgegevens alleen binnen de Europese Unie.

8. Beveiligen en bewaren van persoonsgegevens

Hoe we persoonlijke gegevens beveiligen

We doen ons best om uw gegevens goed te beveiligen, maar helaas is geen enkel systeem gegarandeerd 100% veilig. Als u vermoedt dat uw communicatie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat anderen toegang hebben gekregen tot uw account), meld dit dan direct door contact met ons op te nemen via privacy-officer@leaseplanbank.nl.

Hoe lang we uw gegevens bewaren

We zullen uw gegevens zo lang bewaren als nodig is voor de in deze Privacyverklaring omschreven doelen en is toegestaan onder de toepasselijke wet- en regelgeving.
Criteria die wij gebruiken om onze bewaartermijnen vast te stellen zijn:

 • Zo lang u een relatie heeft met LeasePlan Bank en zolang u onze Diensten blijft gebruiken (bijvoorbeeld zolang u een Online Spaarrekening bij ons hebt).
 • Of wet- of regelgeving ons verplicht om uw gegevens te bewaren (sommige wetten vereisen bijvoorbeeld dat wij gegevens over transacties een bepaalde tijd bewaren voordat wij deze kunnen verwijderen).
 • Of het bewaren wenselijk is voor onze juridische positie (bijvoorbeeld met betrekking tot verjaringstermijnen, juridische geschillen of onderzoeken door bevoegde instanties).

9. Privacy van kinderen

Onze diensten zijn niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u contact met ons opnemen?

Welke rechten heeft u en hoe kunt u ze uitoefenen?

Als u de persoonsgegevens die wij over u hebben wilt inzien, corrigeren, bijwerken of verwijderen, wilt dat wij het gebruik daarvan beperken, bezwaar wilt maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens, of als u een digitale kopie van uw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf door te geven (voor zover het recht op data portabiliteit u onder de toepasselijke wetgeving toekomt), kun u contact met ons opnemen. We zullen uw verzoek behandelen overeenkomstig het toepasselijke recht.

Wij vragen u om in uw verzoek zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens het betrekking heeft. Voor de bescherming van uw privacy zullen wij u vragen om bewijs van uw identiteit te verstrekken of uw identiteit op een andere manier controleren voordat wij aan uw verzoek voldoen. We zullen uw verzoek binnen de wettelijke termijnen afwikkelen.

Wij wijzen u erop dat, in verband met (onder andere) onze Diensten, we mogelijk niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens te bewaren. In een dergelijk geval zullen we u in onze reactie uitleggen waarom wij niet in staat zijn om aan uw verzoek te voldoen.

Heeft u vragen of klachten? Wij verzoeken u bij eventuele vragen of klachten over deze Privacyverklaring contact met ons op te nemen. Omdat e-mailverkeer niet altijd veilig is, verzoeken we u in uw e-mails aan ons geen gevoelige informatie op te nemen.

Daarnaast kun u ook:

 • Contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, de Data Protection Officer via privacy-officer@leaseplanbank.nl of via: LeasePlan Corporation N.V., t.a.v. LeasePlan Bank Data Protection Officer, Gustav Mahlerlaan 360, 1082 ME Amsterdam, Nederland; of
 • Een klacht indienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor uw land of regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijk recht inzake gegevensbescherming plaatsvindt. Hier is een lijst met gegevensbeschermingsautoriteiten beschikbaar.

11. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

Van tijd tot tijd kunnen we deze Privacyverklaring updaten of aanpassen. Bovenaan deze Privacyverklaring kunt u bij "Laatst bijgewerkt" zien wanneer deze Privacyverklaring voor het laatst is herzien.

© 2021 LeasePlan Bank