Veilig online bankieren bij LeasePlan Bank

Wanneer u spaart bij een online bank, zoals LeasePlan Bank, dan wilt u zeker weten dat uw geld goed beschermd is. Veiligheid is van groot belang voor online bankieren. En deze veiligheid neemt LeasePlan Bank heel serieus. Op deze pagina leest u wat wij doen voor de veiligheid van uw spaargeld.

Wat doet LeasePlan Bank om uw spaargeld goed te beschermen

LeasePlan Bank beschermt uw geld zo goed mogelijk. Daarvoor gebruikt LeasePlan Bank verschillende systemen en controles:

  • LeasePlan Bank maakt gebruik van een beveiligde verbinding, deze herkent u doordat ons internetadres begint met https.
  • Wij voeren gedegen controles uit om uw identiteit vast te stellen en uw geld te beschermen.
  • Uw Online Spaarrekening is gekoppeld aan een vaste tegenrekening op uw naam. Geld overboeken naar uw Online Spaarrekening kan daardoor alleen van uw vaste tegenrekening. En van uw Online Spaarrekening kunt u alleen geld overmaken naar uw vaste tegenrekening.

Uw geld goed beschermd onder het depositogarantiestelsel

Uw Online Spaarrekening van LeasePlan Bank (inclusief eventuele termijndeposito's) valt onder het depositogarantiestelsel. Particulieren en kleine ondernemingen kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel tot aan het maximum bedrag dat door De Nederlandsche Bank is vastgesteld. Op dit moment is dat maximumbedrag €100.000 per rekeninghouder. Voor een gezamenlijke Online Spaarrekening is dit dus €200.000.

De opgebouwde rente wordt vergoed tot de dag van het faillissement van de bank. Deze dag wordt officieel door de DNB vastgesteld. De maximale vergoeding blijft €100.000 per rekeninghouder. 

Wat is het depositogarantiestelsel? 

Kan een bank niet meer aan zijn verplichtingen voldoen? Bijvoorbeeld bij een faillissement? En valt deze bank onder het depositogarantiestelsel? Dan is de eerste €100.000 op uw betaal- en spaarrekening gegarandeerd. De opgebouwde rente wordt vergoed tot de dag van het faillissement van de bank. Deze dag wordt officieel door de DNB vastgesteld. De maximale vergoeding blijft €100.000 per rekeninghouder. 

De Nederlandsche Bank stelt hieraan wel bepaalde voorwaarden. Het bedrag dat De Nederlandsche Bank garandeert, kan veranderen. Informatie over het depositogarantiestelsel vindt u hier.

Dit antwoord is informatief. U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Zie voor de meest actuele informatie de website van De Nederlandsche Bank.

overzicht met de basisinformatie omtrent het depositogarantiestelsel