Toch bezwaar mogelijk voor spaarders die denken te veel belasting te hebben betaald

08-11-2022

Toch bezwaar mogelijk voor spaarders die denken te veel belasting te hebben betaald

Spaarders die niet door het kabinet worden gecompenseerd voor teveel betaalde spaartaks in box 3, kunnen alsnog in aanmerking komen voor compensatie. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft aangegeven dat er bij de Hoge Raad een nieuwe proefprocedure voor deze mensen wordt gestart.

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het fictieve rendement op vermogen in box 3 te hoog was en niet in relatie stond tot de lage spaarrentes. Dit is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Spaarders die van mening waren dat ze daardoor te veel belasting hebben betaald in de periode tussen 2017 en 2022, konden bezwaar maken om geld terug te krijgen. Ongeveer 60.000 mensen hebben dit gedaan.

De Hoge Raad maakte destijds ook bekend dat spaarders die geen bezwaar gemaakt hebben, juridisch gezien geen recht hebben om teveel betaalde belasting terug te krijgen. Het gaat om ongeveer 1 miljoen spaarders. Het kabinet heeft het oordeel van de Hoge Raad overgenomen.

De Bond voor Belastingbetalers, de koepelorganisaties voor belastingadviseurs en de Consumentenbond vinden dit een slechte zaak. Eerder werden spaarders daarom al opgeroepen om zo snel mogelijk een ‘ambtshalve vermindering’ naar de belastingdienst te sturen om alsnog geld terug te kunnen krijgen. De Belastingdienst werd vervolgens overspoeld met aanvragen.

Om niet al deze aanvragen individueel te hoeven verwerken, heeft Van Rij besloten om een nieuwe proefprocedure te starten bij de Hoge Raad. De eerder genoemde bonden mogen een paar zaken uitzoeken om deze procedure te starten bij de rechter. Van Rij heeft toegezegd dat, indien deze zaken gewonnen worden, alle gedupeerden alsnog hun geld terug zullen krijgen. Dit geldt dus ook voor spaarders die geen bezwaar hebben gemaakt. 

Bron: Rijksoverheid, Consumentenbond