97% van rekeninghouders in Nederland gedekt door depositogarantie

21-12-2023

97% van rekeninghouders in Nederland gedekt door depositogarantie

Volgens berekeningen van de Europese Bankautoriteit (EBA)  vallen 97% van alle Nederlandse rekeninghouders onder een depositogarantiestelsel. Meer dan gemiddeld in Europa. Rekeninghouders zijn onder het depositogarantiestelsel gedekt tot een bedrag van €100.000 voor het geval de bank in zwaar weer belandt.

Groeiend spaargeld

Het spaargeld in Nederland groeit al jaren gestaag. Eind oktober stond de teller van al het Nederlandse spaargeld op €450,7 miljard. Hierdoor is een goede dekking onder een depositogarantiestelsel belangrijk. Dat 97% van de tegoeden van particulieren onder een depositogarantiestelsel vallen is dan ook een positief signaal. Het depositogarantiestelsel zorgt voor zekerheid en vertrouwen in de financiële sector en maakt sparen 1 van de veiligste opties voor vermogensgroei.

Nederlandse Depositogarantie

Iedereen binnen Nederland met een rekening bij een Nederlandse bank valt onder de Nederlandse Depositogarantie. Daarmee wordt geld op een betaal- of spaarrekening tot €100.000 beschermd door De Nederlandse Bank. Als een Nederlandse bank failliet gaat, kunt u makkelijk met uw DigiD via DNB uw geld terugvragen en ontvangt u dit binnen 7 werkdagen.

De bescherming van de Nederlandse Depositogarantie geldt per persoon, per bank. Als u geld verdeeld heeft over meerdere rekeningen bij dezelfde bank, dan wordt dit bij elkaar opgeteld. Bij een gezamenlijke rekening is de dekking het dubbele omdat het om 2 personen gaat, dus €200.000.

Het geld voor de Nederlandse Depositogarantie komt van een fonds waar banken individueel aan bijdragen in relatie tot hun totale saldo. Ook LeasePlan Bank valt onder de Nederlandse Depositogarantie.

▶ Veilig sparen én een hogere rente? De rente op onze termijndeposito's van 1 en 2 jaar is tijdelijk extra hoog! Meer informatie? Bezoek de actiepagina.

Depositogarantiestelsels in het buitenland

Binnen Europa hebben alle lidstaten een eigen depositogarantiestelsel tot €100.000 per persoon en per bank. Het grote verschil met de Nederlandse Depositogarantie is dat een rekeninghouder bij een buitenlandse bank bij omvallen te maken zal krijgen met de centrale bank van het land waar de bank gevestigd is. De procedure kan daardoor complexer zijn dan bij een Nederlandse bank, meeste mensen hebben immers niet het buitenlandse equivalent van een DigiD. Ook werken sommige landen liever met formulieren in de eigen taal en door het complexere proces kan de terugbetaling langer duren dan in Nederland. 1,8% van het Nederlandse spaargeld is momenteel gestald bij een bank met een bankenlicentie in het buitenland.

Bron: DNB, FD