Nieuws Box 3: Spaarders worden belast voor daadwerkelijke rendement

11-09-2023

Nieuws Box 3: Spaarders worden belast voor daadwerkelijke rendement

Op het ministerie van Financiën wordt gewerkt aan een nieuw wetsvoorstel voor de belasting over vermogen, oftewel Box 3. Staatssecretaris Marnix van Rij streeft ernaar dit voorstel nog voor Prinsjesdag te publiceren en ter consultatie te openen. Het belangrijkste vraagstuk hierbij is hoe vermogen, vooral vastgoed en andere minder liquide vermogensbestanddelen, belast moet worden. 

Compromisvoorstel: De 'Knip' in Box 3 

Van Rij had aanvankelijk voorgesteld om jaarlijks een vermogensaanwasbelasting (belasting die geheven wordt over de waardestijging (aanwas) van vermogensbestanddelen, onafhankelijk van de vraag of vermogensbestanddelen - zoals onroerend goed of effecten - verkocht zijn of niet) over in te voeren. Maar dit stuitte op weerstand, vooral vanuit de VVD-fractie. Er werd in plaats daarvan gepleit voor een vermogenswinstbelasting, waarbij pas belasting wordt geheven bij realisatie (verkoop van onroerend goed of effecten) van de winst. Uiteindelijk is er een compromis voorgesteld: een 'knip'. Spaartegoeden en beleggingen worden belast met een vermogensaanwasbelasting, terwijl vastgoed en ander minder liquide vermogensbestanddelen onderworpen worden aan een vermogenswinstbelasting bij realisatie (verkoop). Huurinkomsten zullen binnen de nieuwe regels ook eindelijk belast worden 

Voor spaarders betekent dit dat er volgens deze nieuwe regels belasting betaald moet worden op het daadwerkelijke rendement op spaargeld. Dit is voordeliger dan het vorige Box 3 systeem waar spaarders volgens een ‘fictief rendement’ meer belasting betaalden dan de daadwerkelijke spaarrente, mits de spaarder boven de heffingsvrije voet uit kwam (€57.000 in 2023). 

Vertraging en onzekerheid 

De invoering van de nieuwe Box 3 was oorspronkelijk gepland voor 2025 volgens het coalitieakkoord van Rutte IV. Echter, door juridische en politieke obstakels, evenals aanhoudende ICT-problemen bij De Belastingdienst, zijn er meerdere vertragingen opgetreden. De streefdatum voor het laten in gaan van de nieuwe Box 3 is nu 1 januari 2027. Het voorstel moet nog worden besproken in de nieuwe Tweede Kamer na de verkiezingen van aankomende 22 november. Als de verhoudingen in de Kamer in november verschuiven, kan het zijn dat de Box 3 plannen toch weer op de schop gaan. 

Toekomstige ontwikkelingen 

De knip tussen vermogensaanwasbelasting en vermogenswinstbelasting moet nog worden geëvalueerd en er is nog onzekerheid rondom de tijdelijke overbruggingsregeling die geldt totdat de nieuwe Box 3 ingaat in 2027. De ontwikkelingen blijven dus spannend op het gebied van vermogensbelasting in Nederland.