Opzegging door de Consumentenbond van de tweezijdigheid van de Algemene Bankvoorwaarden 2017

19-12-2023

Opzegging door de Consumentenbond van de tweezijdigheid van de Algemene Bankvoorwaarden 2017

De Consumentenbond heeft bekend gemaakt dat het wettelijke niveau van consumentenbescherming inmiddels zo hoog is dat afspraken met brancheorganisaties over tweezijdige (= door de Consumentenbond goedgekeurde) algemene voorwaarden niet meer nodig zijn. Daarom heeft de Consumentenbond per 1 januari 2024 zijn verbondenheid aan alle lopende tweezijdige algemene voorwaarden beëindigd.

De Consumentenbond is vanaf deze datum niet meer betrokken bij de Algemene Bankvoorwaarden (ABV), die ook bij LeasePlan Bank gelden. De Consumentenbond beëindigt haar verbondenheid niet alleen voor de ABV, maar voor alle circa zestig brancheorganisaties waarmee tweezijdige algemene voorwaarden afgesproken zijn. Inhoudelijk verandert de ABV verder niet.

Voor verdere informatie verwijzen wij graag naar de site van de Consumentenbond: Tweezijdige voorwaarden en Q&A.