Box 3 heffing op spaargeld waarschijnlijk hoger dan verwacht

11-01-2024

Box 3 heffing op spaargeld waarschijnlijk hoger dan verwacht

Belastingbetalers met een spaarsaldo boven de €57.000 kunnen voor een onplezierige verrassing komen te staan bij de belastingaangifte over 2023. De belastingdienst zal bij de definitieve aanslag waarschijnlijk een fictief rendement van 0,92% hanteren over spaar- en banktegoeden. Een aanzienlijke stijging ten opzichte van de eerdere 0,36% in de voorlopige aanslag. Deze verhoging is te danken aan de toegenomen spaarrentes, wat resulteert in een hogere belastingdruk op spaarders dan aanvankelijk verwacht. 

2,5 keer hoger 

De belastingdienst moet nog het definitieve percentage voor rendement op spaargeld, termijndeposito's en contanten publiceren. Echter, volgens René Bruel van ABN Amro MeesPierson zal dit naar verwachting 0,92% zijn, gebaseerd op recente cijfers van de Nederlandsche Bank. Dit kan leiden tot een meer dan verdubbelde box 3-heffing voor mensen met aanzienlijke spaartegoeden. 

Eerdere schattingen te laag 

In het verleden bleken schattingen van de fiscus over spaarrendementen vaak te laag. Voor 2023 werd oorspronkelijk uitgegaan van een rendement van slechts 0,01%, terwijl dit nu op 0,92% staat. Bruel merkt op dat de kans bestaat dat de rendementen voor 2024 opnieuw te laag worden ingeschat, aangezien de actuele gemiddelde spaarrente (1,43%) hoger is dan de voorlopige aanslag over 2024 aangeeft (1,03%). In 2024 stijgt het belastingtarief in box 3 ook van 32% naar 34%.

Aanpassingen na arrest hoge raad 

Dit verschil tussen voorlopige en definitieve aanslagen vloeit voort uit een poging om de geschatte rendementen in box 3 meer in lijn te brengen met de daadwerkelijke inkomsten uit sparen en beleggen. Deze aanpak volgt na een uitspraak van de hoge raad in 2021, waarbij het kabinet zich inspant om de belastingheffing in box 3 uiteindelijk volledig te baseren op de daadwerkelijke opbrengsten.

Bevestiging nog uitstaand

Hoewel het ministerie van financiën het door Bruel voorspelde rendementspercentage nog niet bevestigd heeft, sluit de berekeningswijze wel aan bij de gegevens van DNB. De belastingdienst gebruikt bij voorlopige aanslagen een geschat rendement om grote afwijkingen in de definitieve aanslag te vermijden. Voor 'overige bezittingen' in box 3, zoals vastgoed, aandelen en obligaties, is het rendementspercentage voor 2023 vastgesteld op 6,17%, gebaseerd op langjarige gemiddelde rendementen.

Meer lezen over de belasting op spaargeld? Je leest het in ons blog.

Bron: FD, BNR