ECB houdt rente gelijk in inflatiestrijd

11-04-2024

ECB houdt rente gelijk in inflatiestrijd

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag voor de 5de keer op rij de rente ongewijzigd gelaten op 4%. Dit besluit volgt op de bevestiging van de eerdere beoordelingen van de inflatieverwachtingen op middellange termijn. De inflatie blijft dalen, voornamelijk door een afname in de prijzen van voedsel en goederen.  

Afremmen inflatie 

Ondanks dat de kerninflatie matigt en de loongroei langzaam afneemt, blijft de inflatie rondom diensten hoog. Er zijn daarnaast ook zorgen over de stijgende grondstoffenprijzen, zoals koper en olie, die de inflatie een nieuwe opwaartse druk kunnen geven. De ECB is daarom vastbesloten een hogere rente te hanteren tot de inflatiedoelstelling van 2% ruim gehaald is. De voorgaande renteverhogingen drukken nog steeds op de vraag, wat bijdraagt aan de daling van de inflatie. De huidige renteniveaus leveren dus nog een grote bijdrage aan het afremmen van de inflatie. Toekomstige besluiten van de ECB zullen ervoor zorgen dat het beleid voldoende beperkend blijft zolang dat nodig is, zo laat de centrale bank weten. 

Rente omlaag bij meer vertrouwen 

Mochten de bijgestelde inflatieverwachtingen de ECB meer vertrouwen geven dat de inflatie duurzaam naar het doel van 2% beweegt, dan zou de ECB ervoor open staan om het huidige niveau van monetaire restrictie te verminderen. De ECB blijft een data-afhankelijke aanpak hanteren en oordeelt elke 6 weken tijdens een vergadering over het rentebeleid. Zo wil de ECB de juiste mate en duur van de hogere rente bepalen, zonder zich vast te leggen op een specifiek rentepad. Deze aanpak zorgt er volgens de ECB voor dat er niet overhaast beslissingen worden genomen met grote economische impact. 

Experts verdeeld 

Experts van verschillende banken en vermogensinstellingen zijn vooralsnog verdeeld over wat de toekomst zal brengen. Sommigen zijn positief over een binnenkort dalende rente en zeggen dat we dit jaar 3 verlagingen kunnen verwachten. Anderen zeggen dat we de komende 5 jaar nog bezig zullen zijn met het nastreven van 2% inflatie door hogere rentes. Er zijn ook zorgen onder experts over de inflatiecijfers uit de VS, die vielen van de week voor de 3de keer op rij hoger uit dan verwacht. Daarnaast is de tegenvallende Duitse economie een zorg die het herstel in Europa kan vertragen. 

Bron: ECB, FD