ECB houdt rentetarieven stabiel te midden van dalende inflatieverwachtingen

07-03-2024

ECB houdt rentetarieven stabiel te midden van dalende inflatieverwachtingen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft besloten om de belangrijkste rentetarieven niet te wijzigen. De inflatie, ofwel de stijging van de prijzen, is sinds januari verder gedaald. Verwachtingen voor de toekomst laten ook een daling van de inflatie zien, vooral in 2024, grotendeels door lagere energieprijzen. Voor 2024 wordt nu een inflatie van 2,3% verwacht, voor 2025 2,0% en voor 2026 1,9%.

Ondanks deze dalingen blijven de prijzen voor andere zaken hoog, deels door stijgende lonen. De ECB heeft ook haar verwachtingen voor economische groei verlaagd; ze verwacht nu dat de economie in 2024 met slechts 0,6% zal groeien. Ze voorspelt echter een verbetering in de jaren daarna, met een groei van 1,5% in 2025 en 1,6% in 2026.

De ECB wil dat de inflatie op middellange termijn weer rond de 2% ligt en denkt dat de huidige rentetarieven hieraan kunnen bijdragen, mits deze een tijdje zo blijven. Toekomstige beslissingen over de rente zullen gebaseerd zijn op nieuwe economische en financiële informatie, en zullen zo nodig aangepast worden om de inflatie onder controle te houden.

Bron: ECB