Leren over verstandige financiële keuzes tijdens Bank voor de klas

31-03-2023

Leren over verstandige financiële keuzes tijdens Bank voor de klas

Als bank vinden wij het belangrijk dat kinderen en jonge mensen straks verstandige financiële keuzes kunnen maken. Daarom doen wij met duizenden collega’s van andere banken in Nederland mee aan Bank voor de klas, een gastlessen programma dat van start gaat tijdens de Week van het Geld. Tijdens Bank voor de klas delen we tijdens een gastles onze kennis en passie voor verstandig omgaan met geld met kinderen en jongeren. Daarmee hopen we vroeg te beginnen met het stimuleren van financiële gezondheid en de bewustwording die daar bij hoort.  

Wat is Bank voor de klas? 

Financiële educatie heeft nu nog geen vaste plek in het basisonderwijs. Kinderen krijgen op school wel ‘geldrekenen’, maar ze leren geen financiële vaardigheden. Financieel bewustzijn als je jong bent is de basis van financiële zelfredzaamheid later. Daarom is Bank voor de klas ontstaan: een programma om basisschoolleerlingen te leren omgaan met geld. Bank voor de klas is een gastlesprogramma van meer dan 16 banken, waaronder LeasePlan Bank. Dat programma doen de banken samen. Omdat we het belangrijk vinden om samen bij te dragen aan de financiële zelfredzaamheid van jonge mensen. 

Een gastles Bank voor de klas in het basisonderwijs 

Tijdens de gastles wordt de ‘Cash Quiz’ gespeeld. De Cash Quiz is een educatief online spel over omgaan met geld voor groep 6, 7 en 8. De Cash Quiz bestaat uit 5 filmpjes met 10 vragen, over verschillende onderwerpen die met geld te maken hebben. De kinderen spelen in teams en beantwoorden de vragen. Zo worden de kinderen bewust gemaakt van bijvoorbeeld influencer marketing, het belang van sparen en hoe je goed met je (zak)geld om kunt gaan. Het team dat de meeste vragen goed heeft, is de winnaar. Na afloop krijgt de klas van de gastdocent een poster met daarop tips voor veilig bankieren. Deze kan bijvoorbeeld in de klas worden opgehangen. 

Een gastles Bank voor de klas in het mbo  

Studenten op het mbo zitten in een belangrijke levensfase. Zij krijgen te maken met financiële verantwoordelijkheden zoals het afsluiten van een zorgverzekering, studielening en hun eerste baan. Ze worden 18 en geacht financieel zelfstandig te zijn. Uit onderzoek van het Nibud blijkt dat 28% van de mbo studenten schulden of betalingsachterstanden heeft. En niet iedereen weet zelf de weg te vinden naar financiële hulp. Reden genoeg om in de klas aan de slag te gaan met financiële vaardigheden en met studenten het gesprek aan te gaan over geldzaken. 

LeasePlan en Bank voor de klas 

Niet alleen de collega’s van LeasePlan Bank doen mee met de gastlessen van Bank voor de klas, maar ook collega’s uit de rest van LeasePlan Corporation N.V. In totaal zijn er al meer dan 20 gastlessen gepland, en zullen er nog meer volgen. 

Op de website van Bank voor de klas vind je meer informatie en kun je ook jouw school (of de school van je kinderen) aanmelden voor een gastles!