Nederlanders hebben minder schulden

27-02-2024

Nederlanders hebben minder schulden

In 2023 hadden minder Nederlanders een krediet op hun naam lopen. Dat blijkt uit onderzoek van het Bureau Krediet Registratie (BKR), de organisatie die zich bezig houdt met het registreren en monitoren van leningen en kredieten. Volgens het BKR dalen de cijfers rondom dit soort schulden al jaren.

Minder lopende kredieten

7,6 miljoen Nederlanders hadden in 2023 een krediet lopen. In 2022 waren dat er nog 7,8 miljoen. Een krediet kan bijvoorbeeld een lening bij een bank zijn, zoals roodstaan, of een persoonlijke lening. Maar ook een telefoon die op afbetaling gekocht wordt of bepaalde contracten voor (private) leaseauto’s worden door het BKR als krediet geregistreerd. Soms hebben deze kredietnemers meerdere contracten lopen waardoor het totaal uitkomt op 11,2 miljoen kredietcontracten.

Betalingsachterstanden

Het BKR registreert een betalingsachterstand als er een krediet loopt van meer dan €250 waar meer dan een maand niet aan de betalingsverplichting is voldaanHet BKR meldt dat  het aantal betalingsachterstanden in 2023 teruggelopen is. Eind 2023 waren er 413.000 Nederlanders met een betalingsachterstand, 6% minder dan in 2022. Volgens het BKR hadden 2,9% van de Nederlanders boven de 18 jaar een achterstand in 2023.

Jongeren

Het aantal jongeren (18 tot 24 jaar) met een betalingsachterstand loopt ook terug. Het BKR zegt dat deze terugloop mogelijk te wijden is aan strengere criteria van commerciële kredietverleners. Het is moeilijker geworden om een krediet te krijgen.

--> Jongvolwassen en wil je financieel gezond(er) worden? In dit blog geven we je een aantal tips!

Kanttekening

Het BKR duidt de, op het eerste gezicht, positieve resultaten wel. Echter identificeren zij een aantal betalingsvormen op basis van krediet, zoals buy now, pay later, waar zij geen inzicht in hebben. Ook houdt het BKR geen cijfers bij over achterstanden van bijvoorbeeld het betalen van huur, de energierekening of verzekeringspremies.

Begin 2023 lieten cijfers van het CBS zien dat 726.110 huishoudens problemen hadden met het betalen van de maandelijkse uitgaven. Dat is 17% meer dan het jaar daarvoor. Recentere cijfers van het CBS zijn nog niet gepubliceerd. Dit schetst een ander beeld dan het onderzoek van het BKR.

Heb jij of iemand die je kent hulp nodig bij beginnende geldzorgen of schulden? Trek op tijd aan de bel! Bezoek deze site van de Rijksoverheid voor informatie en hulp over het onder controle krijgen van schulden.

Bron: NOS, BKR