LeasePlan Bank LeasePlan Bank

Depositogarantiestelsel
en LeasePlan Bank

LeasePlan Bank valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. Dit betekent dat spaargeld op uw Online Spaarrekening bij LeasePlan Bank gegarandeerd is tot een maximum bedrag. Dit geldt voor Internetsparen en Depositosparen. Het maximum bedrag is op dit moment €100.000 per rekeninghouder.

Het depositogarantiestelsel

Wat houdt het in?

Het depositogarantiestelsel bepaalt wat er met uw geld gebeurt als uw bank failliet gaat en wordt door De Nederlandsche Bank uitgevoerd. Als een bank met een vergunning van de Nederlandsche Bank (DNB) failliet gaat, garandeert DNB een bedrag van maximaal €100.000 per rekeninghouder. Wie tijdelijk een groot tegoed bij een bank heeft staan, bijvoorbeeld voor de aankoop van een huis of na de verkoop van een huis, is sinds eind november 2015 gedurende 3 maanden extra beschermd voor bedragen tot €500.000. De maximale dekking onder het depositogarantiestelsel zou eventueel in de toekomst door een wetswijziging kunnen veranderen.

Klik hier voor het overzicht met informatie omtrent het depositogarantiestelsel en LeasePlan Bank.

Voor wie is het?

Het depositogarantiestelsel is voor particuliere spaarders en kleine ondernemingen. Zij kunnen een beroep doen op het depositogarantiestelsel. Kleine ondernemingen zijn ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren. Lees meer op www.dnb.nl.

 

Hoe controleert u of een bank onder het depositogarantiestelsel valt?

Wilt u bij een bank gaan sparen? Controleer dan van te voren of deze bank onder het Nederlandse depositogarantiestelsel valt. U kunt dit nakijken in het Register depositogarantiestelsel van DNB. LeasePlan Bank is opgenomen in dit register. U vindt LeasePlan Bank onder de naam LeasePlan Corporation. LeasePlan Bank is onderdeel van LeasePlan Corporation N.V. en valt dus onder het depositogarantiestelsel. Graag verwijzen wij u naar het Register Depositogarantiestelsel.

Wilt u meer informatie?

Ga dan naar de website van De Nederlandsche Bank. Daar vindt u alle informatie over het depositogarantiestelsel.
Frank

‘‘Mijn spaargeld is verzekerd‚‚

Frank Wijn - klant