Tips

Hoeveel zakgeld geef je vanaf welke leeftijd en waarom?

27-05-2022

Financiële opvoeding: verstandig omgaan met zakgeld

Kinderen leren de waarde van geld kennen wanneer ze zakgeld krijgen. Ze leren hoe ze moeten sparen, keuzes maken, budgetteren en vooruit plannen. Maar hoeveel zakgeld wordt er gemiddeld per leeftijd gegeven? En hoeveel kleedgeld? In dit blog geven we je een overzicht per leeftijdscategorie en handige tips om goed om te gaan met zak- en kleedgeld!

Vanaf welke leeftijd geef je zakgeld?

Vanaf 6 jaar leren kinderen munten en geld herkennen. Het is daarom goed om dan te starten met het geven van zakgeld. Zakgeld zorgt ervoor dat kinderen al op jonge leeftijd voorbereid worden op een financieel gezonde toekomst. Ruim tweederde (69%) van de kinderen tussen de 5-12 jaar krijgt zakgeld. Dit blijkt uit het Kinderonderzoek (2018) van het Nibud. 

Hoeveel zakgeld geven: schema per leeftijd

Hoeveel zakgeld je geeft, hangt af van hoeveel je zelf te besteden hebt, de leeftijd van je kind en waar je kind het zakgeld aan mag uitgeven. Bijvoorbeeld om speelgoed of iets lekkers van te kopen. Is je kind toe aan meer verantwoordelijkheid? Laat je kind dan kennismaken met het omgaan met zakgeld. Door zakgeld te geven, help je je kind voor te bereiden op een financieel gezonde toekomst. 

Meestal wordt er met zakgeld gestart wanneer een kind 6 jaar is. Dit kan ook een jaar eerder of een jaartje later, dat ligt maar net aan de belangstelling van je kind voor geld. Zakgeld wordt vaak eerst contant gegeven, maar een deel van de ouders in NL geven het zakgeld digitaal. Bijvoorbeeld door het zakgeld (deels) op de betaalrekening van je kind te storten. 

In onderstaand schema zie je hoeveel zakgeld kinderen van 5 tot 12 jaar gemiddeld krijgen per week:

Bron: Nibud Rapport Kinderonderzoek 2018

In onderstaand schema zie je hoeveel zakgeld jongeren van 12 tot 18 jaar gemiddeld krijgen per maand:

 

Bron: Nibud Rapport Scholierenonderzoek 2020

Tips om goed om te gaan met zakgeld

 • Geef het zakgeld op een vast tijdstip.
 • Bespreek de hoogte van het bedrag en bepaal wanneer je dit verhoogt (bijvoorbeeld op de verjaardag van je kind). Zo leert je kind omgaan met een vast budget.
 • Spreek af hoelang je kind met het zakgeld moet doen.
 • Bespreek met elkaar wat je kind hier wel of niet van mag betalen.
 • Geef het zakgeld niet als straf of beloning, maar alleen om van te leren!
 • Wees dan ook niet bang als je kind een fout maakt door het geld bijvoorbeeld meteen uit te geven zonder hierover na te denken. Laat je kind hier eerst zelf van leren. 
 • Op=op! Blijf niet extra voorschieten als je kind iets wil kopen wat boven het zakgeldbedrag ligt. Leer je kind om keuzes te maken in de besteding van het zakgeld en om te sparen voor duurdere aankopen.
 • Zet de gemaakte afspraken op papier. Bijvoorbeeld in een mooi zakgeldcontract!

  →  Financiële educatie is voor ons een fundamenteel thema. Omdat wij het zo belangrijk vinden om jeugd te helpen bij het leren omgaan met geld, staan wij regelmatig voor de klas. Zo geven wij gastlessen in het basisonderwijs tijdens Bank voor de klas 2022

Wanneer geef je kleedgeld?

Wanneer je kind wat ouder is en naar de middelbare school gaat, is dit een mooi moment om te starten met kleedgeld. Kinderen vanaf 12 jaar hechten meer waarde aan hun kleding en willen hier zelf keuzes in maken. Door kleedgeld te geven, leert je kind te budgetteren en de verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen kledingaankopen. 
Volgens het Nibud Scholierenonderzoek 2020 krijgt 50% van de jongeren kleedgeld van hun ouders. 

Hoeveel kleedgeld krijgt een middelbare scholier?

De helft van de scholieren krijgt kleedgeld. Gemiddeld krijgt een scholier tussen de 12 en 18 jaar ongeveer €64 per maand aan kleedgeld. Dit blijkt uit onderzoek van het Nibud (2020). 

Net als bij zakgeld, hangt het bedrag van kleedgeld af van hoeveel je zelf te besteden hebt, de leeftijd van je kind en wat je kind moet betalen van het kleedgeld. In de praktijk betalen ouders namelijk vaak nog de sport- of badkleding voor hun kinderen. 

Tips om goed om te gaan met kleedgeld

 • Geef het kleedgeld op een vast tijdstip. Meestal is dit eens per maand. Als je het op een vast moment geeft, leert je kind gerichter te begroten. 
 • Je kunt kleedgeld contant geven, maar ook op de bankrekening van je kind storten. Zo leert je kind omgaan met een bankpas en betaalrekening en heb je als ouder inzicht in het uitgavenpatroon van je kind.
 • Spreek af wat je kind van het kleedgeld kan kopen. Denk ook aan schoenen of sportkleding. 
 • Bespreek regelmatig hoe het gaat met het omgaan met kleedgeld en ondersteun je kind in het maken van financiële keuzes. 
 • Leg het bedrag vast en spreek af wanneer je dit bedrag eventueel verhoogt. Bijvoorbeeld wanneer je kind jarig is. 
 • Net als bij zakgeld: op=op. Leer je kind om te sparen voor duurdere aankopen, in plaats van zelf meer kleedgeld te geven. 

Kinderen leren omgaan met geld

Nu weet je hoeveel zakgeld er per leeftijd wordt gegeven en hoe je kunt omgaan met het geven van kleedgeld. Kinderen die al op jonge leeftijd leren hoe ze met hun geld om kunnen gaan, komen over het algemeen minder vaak in financiële problemen wanneer ze volwassen zijn. Dat blijkt uit onderzoek van Wijzer in Geldzaken. Zo’n wekelijks of maandelijks zakcentje is dus niet alleen leuk voor kinderen, maar werpt op latere leeftijd ook nog eens zijn vruchten af. 

→ Ook interessant voor jou: Joanne zet maandelijks geld opzij voor haar dochter. Neem een kijkje in haar spaarbrein en ontdek hoe Joanne in totaal €10.800 voor haar dochter spaart. 

Meer lezen over (hoe anderen) financiële doelen stellen en behalen? Neem dan een kijkje in ons blogoverzicht.