Tips

Hoeveel zakgeld geef je vanaf welke leeftijd en waarom?

01-11-2023

Hoeveel zakgeld geef je en hoeveel per leeftijd?

Kinderen leren de waarde van geld kennen wanneer ze zakgeld krijgen. Ze leren hoe ze moeten sparen, keuzes maken, budgetteren en vooruit plannen. Zakgeld speelt een essentiële rol bij deze leerervaring, zoals blijkt uit recent onderzoek van het Nibud. Ouders kiezen ervoor om dit steeds vaker digitaal te doen, wat een positieve impact heeft op hun financiële ontwikkeling. Maar hoeveel zakgeld geef je dan bijvoorbeeld aan een kind van 12 jaar of aan een kind van 17 jaar? En hoe zit dat met andere leeftijden? In dit blog geven we je een overzicht per leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar oud én delen we handige tips om goed om te gaan met zakgeld!

Vanaf welke leeftijd geef je zakgeld?

Vanaf 6 jaar leren kinderen munten en geld herkennen. Meestal wordt er vanaf die leeftijd gestart met het geven van zakgeld. Dit kan ook een jaar eerder of een jaartje later zijn, afhankelijk van de belangstelling van je kind voor geld. Zakgeld zorgt ervoor dat kinderen al op jonge leeftijd voorbereid worden op een financieel gezonde toekomst. Ruim twee derde (69%) van de kinderen tussen de 5-12 jaar krijgt zakgeld in 2018 (Rapport Nibud Kinderonderzoek), maar dit is tegenwoordig gestegen tot 80% volgens recent Nibud-onderzoek (2023).

Zakgeld wordt steeds vaker digitaal gegeven

Zakgeld wordt vaak eerst contant gegeven, maar door de toenemende digitalisering krijgen steeds meer kinderen hun zakgeld op hun rekening gestort. Bijna alle ouders (93%) geven tegenwoordig (in 2023) hun kinderen regelmatig zakgeld en dit gebeurt steeds vaker digitaal om het gemak en veiligheid te bevorderen.

De verschuiving naar digitale betalingen is duidelijk waarneembaar. Bij jongere leeftijdsgroepen zoals 6- en 7-jarigen ontvangt nog ruim 70% contant zakgeld. Dit percentage daalt als we naar oudere leeftijdscategorieën kijken: bij de 8- tot 9-jarigen ontvangt nu slechts nog maar de helft het zakgeld volledig contant – wat ruim een kwart minder is dan in 2018.

Hoeveel zakgeld geven is normaal in 2023?

Uit recent onderzoek van het Nibud blijkt dat er een toename zichtbaar is bij bepaalde leeftijdsgroepen ten opzichte van vorige jaren, wanneer we kijken naar hoeveel zakgeld ze krijgen. Zo krijgt een 7-jarige in 2023 tussen de €1,40 en €2,30 per week, eerder in 2018 lag dat nog tussen de €1 en €2. Ook voor kinderen rond hun elfde zien we een vergelijkbare trend - zij ontvingen in 2018 ongeveer tussen de €2 en €2,30 terwijl dat bedrag nu ergens tussen de €2,30 en €3,50 ligt.

Hoeveel zakgeld je geeft, hangt af van hoeveel je zelf te besteden hebt, de leeftijd van je kind en waar je kind het zakgeld aan mag uitgeven. Bijvoorbeeld om speelgoed of iets lekkers te kopen. Is je kind toe aan meer verantwoordelijkheid? Laat je kind dan kennismaken met het omgaan met zakgeld. Door zakgeld te geven, help je je kind voor te bereiden op een financieel gezonde toekomst. En door proactief over geld te praten met je kind - inclusief mogelijke criminele financiële activiteiten zoals smishing, skimmen en scam - bouw je ook vertrouwen rondom financiële transacties.

Dit is hoeveel zakgeld jonge kinderen van 5 tot 14 jaar per week krijgen in 2018 en 2023:

  

Leeftijd

Mediaan* 2018

Percentielen 40-60**
2018

Mediaan* 2023

Percentielen 40-60**
2023

5 jaar

€1,16

€1 tot €1,40

-

-

6 jaar

€1

€1 tot €1,40

€1,16

€1,20 tot €2,30

7 jaar

€1

€1 tot €2

€2,33

€1,40 tot €2,30

8 jaar

€1,16

€1 tot €2

€2,33

€1,90 tot €2,80

9 jaar

€1,57

€1,10 tot €2

€2,33

€2,30 tot €2,90

10 jaar

€2

€2 tot €2,30

€2,33

€2,30 tot €2,80

11 jaar

€2

€2 tot €2,30

€2,33

€2,30 tot €3,50

12 jaar

€2,33

€2,30 tot €3

€4,65

€2,60 tot €4,70

13 jaar

-

-

€4,65

€4,70

14 jaar

-

-

€4,65

€4,70 tot €5,60

Bron: Onderzoeksrapport Financiële opvoeding in een digitaal tijdperk (2023, Nibud)

Je kunt duidelijk een keerpunt zien wanneer kinderen de leeftijd van 12 jaar bereiken. Het gemiddelde zakgeldbedrag springt dan aanzienlijk omhoog - het gaat van €2,33 per week naar €4,65 per week. Dit valt samen met de overgang naar de middelbare school en lijkt vaak het moment waarop ouders besluiten om de hoeveelheid zakgeld te herzien.

* Mediaan: Dit is het bedrag dat precies in het midden ligt als je alle zakgeldbedragen op volgorde van klein naar groot plaatst - oftewel, het meest voorkomende bedrag.

** De tabel bevat 'percentielen 40-60', dit betekent simpelweg dat 40% van de ouders een lagere of hogere hoeveelheid zakgeld geeft dan de vermelde minimum- en maximumwaarden (het bereik).

Dit is hoeveel zakgeld jongeren van 12 tot 18 jaar gemiddeld krijgen per maand in 2020:

Leeftijd

Zakgeld per maand

12 jaar

€17 tot €20

13 jaar

€20 tot €22

14 jaar

€22 tot €25

15 jaar

€22 tot €30

16 jaar

€20 tot €25

17 jaar

€22 tot €26

18 jaar

€21 tot €26

Tips om goed om te gaan met zakgeld

  • Geef het zakgeld op een vast tijdstip.
  • Bespreek de hoogte van het bedrag en bepaal wanneer je dit verhoogt (bijvoorbeeld op de verjaardag van je kind). Zo leert je kind omgaan met een vast budget.
  • Spreek af hoelang je kind met het zakgeld moet doen.
  • Bespreek met elkaar wat je kind hier wel of niet van mag betalen.
  • Geef het zakgeld niet als straf of beloning, maar alleen om van te leren!
  • Wees dan ook niet bang als je kind een fout maakt door het geld bijvoorbeeld meteen uit te geven zonder hierover na te denken. Laat je kind hier eerst zelf van leren. 
  • Op=op! Blijf niet extra voorschieten als je kind iets wil kopen wat boven het zakgeldbedrag ligt. Leer je kind om keuzes te maken in de besteding van het zakgeld en om te sparen voor duurdere aankopen.
  • Zet de gemaakte afspraken op papier. Bijvoorbeeld in een mooi zakgeldcontract!
  • Stimuleer je kind om meer taken op te pakken, niet alleen om wat extra geld te verdienen maar ook om het belang van digitale transacties en online saldo’s beter te begrijpen. Deze acties dragen allemaal bij aan een sterk financieel bewustzijn.

Tot slot: jong geleerd, oud gedaan

Het leren omgaan met geld op jonge leeftijd vormt een solide basis voor verantwoord financieel gedrag als volwassene. Dat blijkt ook uit recent Nibud-onderzoek waarin geconstateerd wordt dat kinderen die al op jonge leeftijd zakgeld krijgen, over het algemeen meer bezig zijn met geld(zaken) dan kinderen die geen zakgeld krijgen. Zo’n wekelijks of maandelijks zakcentje is dus niet alleen leuk voor kinderen, maar werpt op latere leeftijd ook nog eens zijn vruchten af.

→ Ook interessant voor jou: Ontdek in ons blog "Hoeveel kleedgeld is passend in 2023? Een overzicht per leeftijd" hoe je het kleedgeldbedrag bepaalt en verder bijdraagt aan de financiële opvoeding van je kind.

 
Nieuwsbrief Inschrijving

Beter sparen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief