Duurzaamheid

Sparen voor een betere toekomst

04-06-2024

Benieuwd hoe sparen bij LeasePlan Bank bijdraagt aan een betere toekomst? Bij LeasePlan Bank geloven we dat verantwoord handelen de sleutel is tot onze toekomst. We geloven ook dat, door deel uit te maken van de oplossing voor de problemen waar onze wereld mee te maken heeft – van klimaatverandering tot ongelijkheid – we voordelen kunnen bieden aan iedereen. 

Duurzame mobiliteit 

Als klant van LeasePlan Bank draag je automatisch bij aan een groenere en duurzame toekomst. Het geld dat je bij ons spaart, wordt via ons moederbedrijf Ayvens* geïnvesteerd in duurzame mobiliteitsoplossingen, zoals elektrische voertuigen (EV) en de uitbreiding van de infrastructuur voor elektrische mobiliteit. Vervoer zorgt voor een grote bijdrage aan broeikasgassen., Door actief te werken aan het verbeteren van elektrische mobiliteit zorgt dat voor minder uitstoot. Bij LeasePlan Bank onderscheiden we ons van andere banken, omdat we open en transparant communiceren over waar wij je spaargeld in investeren.

* Wat is Ayvens? In 2023 zijn LeasePlan en ALD Automotive samen verdergegaan als Ayvens. LeasePlan Bank maakt ook deel uit van Ayvens.

Globale aanpak

Ayvens zet zich wereldwijd in voor een holistische aanpak van milieu-, sociale- en bestuurskwesties (ESG) gebaseerd op vier duurzaamheidspijlers. Met andere woorden, deze pijlers vormen het vierwielaandrijvingssysteem dat alles wat we doen aandrijft. Naast het actief werken aan duurzamere mobiliteit, zet Ayvens zich ook actief in voor het verbeteren van de hele productieketen en verantwoord ondernemen.

1. De toekomst van duurzame mobiliteit vormgeven

Ayvens heeft als missie om Co2 uitstoot van mobiliteit te verminderen. Ayvens zet zich als wereldwijde leider in mobiliteit in voor de verandering naar duurzame mobiliteit en biedt meer klanten dan ooit tevoren oplossingen met lage uitstoot. Ayvens heeft als doel dat 50% van haar nieuwe autoleveringen tegen 2026 elektrische voertuigen (EV's) zijn. Daarnaast werkt Ayvens actief aan het vergroten van het gebruik van andere, minder auto-centrische, lage-emissie mobiliteitsoplossingen. 

2. Het milieu en de maatschappij verbeteren 

Dankzij het wereldwijde bereik van Ayvens en haar unieke positie als leider in duurzame mobiliteit, kan het bedrijf een positieve impact hebben op de hele waardeketen. Ayvens is vastbesloten om de negatieve impact van haar eigen operaties te verminderen en de uitstoot van koolstofmonoxide te verlagen in lijn met de Net-Zero 2050-klimaatafspraken. Te beginnen met een vermindering van 20% in totale emissies (vergeleken met onze basislijn van 2019) in 2030. Daarnaast zal Ayvens zich richten op verantwoord inkopen, het verbeteren van circulariteit in onderhouds- en reparatieactiviteiten en het nakomen van maatschappelijke verplichtingen. 

3. Verantwoord handelen

Als beursgenoteerde en door de ECB gereguleerde leider in mobiliteit nemen we onze verantwoordelijkheden zeer serieus: ESG drijft alles wat we doen. Ayvens is toegewijd aan het voldoen aan externe regelgeving en het op een verantwoorde en effectieve manier beheren van risico’s, zodat we duurzame waarde kunnen blijven leveren aan al onze belanghebbenden, inclusief de planeet.

4. Een ondersteunende werkgever zijn

Ayvens erkent dat mensen haar meest waardevolle bron zijn. Mensen drijven het succes en daarom is Ayvens toegewijd om op haar beurt te zorgen voor hun welzijn.  Ayvens zet zich onder andere in voor een aantrekkelijke werknemerservaring, goede ontwikkelingsmogelijkheden en bevordert een diverse en inclusieve cultuur. Zo is het voornemen dat in 2026 minimaal 35% van het management binnen Ayvens vrouw zal zijn. Kortom, Ayvens werkt continu aan een positieve ervaring voor iedereen, ongeacht wie of waar ze zijn. Met deze toewijding hoopt Ayvens een positieve sociale impact te maken.

Wil je meer weten over de duurzame doelstellingen van ons moederbedrijf Ayvens? Kijk ook eens op de website van Ayvens