Tips

Het gevaar van een schuldencyclus (en hoe je het doorbreekt)

19-04-2024

Als de rekeningen zich opstapelen en je niet meer weet waar je moet beginnen zit je gevangen in een schuldencyclus. Deze cyclus, waarbij schulden worden aangegaan om eerdere schulden af te betalen, kan een vernietigend effect hebben op zowel financiële als persoonlijke welzijn. In dit blog leggen we uit wat je kunt doen om een schuldencyclus te voorkomen of te doorbreken.

Wat is een schuldencyclus?

Een schuldencyclus beschrijft een situatie waarin een persoon of huishouden voortdurend nieuwe schulden maakt om bestaande schulden af te betalen. Dit leidt tot een vicieuze cirkel die moeilijk te doorbreken is. De schulden stapelen zich op, er is geen overzicht en geen plan. Dat leidt vaak tot zeer stressvolle situaties waarbij de opstapelende schulden genegeerd worden of er geen uitweg meer lijkt.

Volgens onderzoek van het Nibud heeft 32% van de Nederlandse huishoudens moeite met rondkomen en zijn vooral jongeren, huurders en lage inkomens kwetsbaar. 42% van de mensen die moeite hebben met rondkomen kunnen weleens een rekening niet betalen. Dat maakt deze groepen extra gevoelig voor een schuldencyclus, maar maakt de schuldencyclus niet exclusief voor deze groepen. Iedereen kan namelijk bij slecht geldmanagement, vaak gepaard met veel ongeluk, in een schuldencyclus belanden.

Strategie om de schuldencyclus te doorbreken

Als eerste is inzicht in je totale schuldenlast, inclusief rente en aflossingstermijnen, cruciaal. Dit overzicht helpt bij het ontwikkelen van een strategisch plan om je schulden af te lossen. Het opstellen van een gedetailleerd budget is daarnaast ook essentieel. Dit budget moet je inkomsten en uitgaven in kaart brengen. Kijk ook gelijk waar je kunt besparen en, afhankelijk van je inkomen, maak gebruik van toeslagen of gemeentelijke bijdrages.

Focus op het aflossen van schulden met de hoogste rente eerst, terwijl je doorgaat met het maken van minimale betalingen op andere schulden. Dit vermindert de hoeveelheid rente die je over de tijd betaalt en versnelt het aflossen. Het is ook essentieel om nieuwe schulden te vermijden. Blijf ook gemotiveerd en zoek hulp, ook als je te maken hebt met beginnende schulden. 

Zo pak je een schuldencyclus aan:

  • Schuldoverzicht maken: Verzamel alle schulden en maak een gedetailleerd overzicht van de schulden, de betalingstermijnen en rentes. Dit zal je helpen om een duidelijk actieplan op te stellen. Neem ook contact op met de schuldeisers en probeer een betalingsregeling af te spreken.
  • Budgettering: Gebruik een huishoudboekje om je budget in kaart te brengen en aan te passen waar je kunt besparen. Wees streng voor jezelf. Tot je schulden afgelost zijn is er geen ruimte voor overbodige luxes. Probeer het bedrag dat je aflost zo hoog mogelijk te maken en houd je aflosvoortgang bij.
  • Stel (aflos)doelen: Stel in je actieplan realistische financiële doelen. Begin met korte termijn doelen, zoals het afbetalen van een specifieke schuld met een hoge rente, en werk toe naar langere termijn doelen zoals totale schuldenvrijheid.
  • Zoek hulp: Bij (beginnende) schuldproblemen is het altijd goed om hulp te zoeken. Een goed beginpunt is de website van het Nibud.
  • Blijf gemotiveerd: Het pad naar financiële vrijheid is niet eenvoudig of snel. Blijf gefocust en gemotiveerd door kleine successen te vieren en herinner jezelf aan het einddoel: een leven vrij van schulden. 

Het doorbreken van een schuldencyclus is uitdagend. Toch blijkt uit de praktijk dat met de juiste strategie, een gedisciplineerde aanpak en gebruikmakend van inzichten en hulp het absoluut haalbaar is.

 
Nieuwsbrief Inschrijving

Wil je ook de spaar nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je hieronder in.