Veiligheid

Alles over de bescherming van je persoonlijke gegevens

27-01-2023

28 januari is het International Privacy Day. Op deze dag wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor de bescherming van persoonsgegevens en de noodzaak hiervan. 
 
Met de opkomst van technologie en het internet is de verzameling en verwerking van persoonsgegevens een belangrijk onderwerp geworden. Bedrijven en overheden verzamelen steeds meer gegevens over personen en men zet ook zelf gegevens online op bijvoorbeeld Instagram of Facebook. Daarom is het belangrijk dat we ons bewust zijn van onze persoonlijke gegevens en hoe deze gebruikt worden.  
 
In deze tijd waarin technologie en het internet ons leven steeds meer beïnvloedt, is International Privacy Day een belangrijke dag om ons te realiseren hoe belangrijk het is om onze gegevens te beschermen. Daarom willen we je via dt blog informeren over je rechten als het gaat om (persoons)gegevens. 
 

Wat zijn mijn rechten als het gaat om mijn (persoons)gegevens?

Sinds 2018 is de GDPR in werking getreden binnen de Europese Unie. Dankzij de GDPR hebben alle Europese landen nu hetzelfde beleid als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens. Maar waarom is dit relevant?

In een notendop komt het erop neer dat dankzij de GDPR Europese bedrijven allemaal verplicht zijn om jouw privacy te waarborgen in hun processen. Je hebt daarbij de volgende rechten;

 1. Het recht om geïnformeerd te worden
  Je hebt recht op informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Waarom wordt je informatie opgevraagd en welke elementen worden verwerkt? 

 2. Recht op inzage 
  Je kan een kopie opvragen van je persoonsgegevens die verwerkt worden binnen een bedrijf. Hierbij moet de verwerker eerst vaststellen dat je data daadwerkelijk verwerkt wordt.

 3. Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten rectificeren of aan te laten passen.

 4. Recht op vergetelheid
  Daarnaast heb je het recht om vergeten te worden. Hierbij kan je vragen of je persoonsgegevens gewist kunnen worden binnen het bedrijf. Let wel op dat andere wetten binnen bepaalde sectoren kunnen eisen dat sommige data langer bewaard blijft. Houd hierbij wel rekening met het recht op beperking van de verwerking. 

 5. Het recht op beperking van de verwerking
  Als alternatief op het recht op vergetelheid, heb je het recht om de verwerking van je data te beperken. Denk aan bepaalde data-elementen die niet langer nodig zijn voor het bedrijf om hun dienst te verlenen. 

 6. Het recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om de door jou gedeelde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde manier, om deze naar een andere partij te sturen, zolang dit technisch mogelijk is en de rechten van anderen niet schaadt.

 7. Het recht om bezwaar te maken
  Je hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

 8. Het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing
  Tot slot heb je het recht op een menselijke beoordeling, en niet uitsluitend een computer of andere geautomatiseerde vorm van besluitvorming of profilering

Waarom banken verplicht zijn om sommige (persoons)gegevens langer te bewaren
Nederlandse banken moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet stelt dat Nederlandse banken moeten voorkomen dat crimineel geld witgewassen wordt. Om deze reden zijn banken verplicht om minimaal vijf jaar sommige (persoons)gegevens te bewaren, zoals kopieën van identiteitsdocumenten, correspondentie en transacties. 

Stel je vragen aan onze Privacy Officer
Heb je vragen over wat deze wet voor jou betekent? Dan kan je altijd terecht bij LeasePlan Bank om vragen te stellen over je privacy en hoe we met je gegevens omgaan. Neem hiervoor contact op met onze Privacy Officer. Ook kun je onze Privacyverklaring raadplegen. 

Maarten Bevers is onze Information Security Officer & Data Protection Officer (ISDPO). Hij zorgt ervoor dat de business en IT in de 1e verdedigingslinie van LeasePlan Bank en Corp (het hoofdkantoor van LeasePlan) voldoende in staat zijn om goed geïnformeerde beslissingen te nemen, waarbij commerciële voordelen en potentiële risico's zorgvuldig worden afgewogen.