Veiligheid

Alles over de bescherming van je persoonlijke gegevens

28-01-2022

Misschien heb je weleens van de ‘GDPR’ gehoord. Dit staat voor de General Data Protection Regulation. In Nederland wordt dit ook wel de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) genoemd. Maar wat is gegevensbescherming eigenlijk, waar gaat AVG over en wat zijn je rechten? In dit blog legt onze Privacy Officer, Maarten Bevers, het aan je uit.

Wat zijn je rechten als het gaat om (persoons)gegevens?
De AVG is in 2016 in werking getreden en werd in 2018 van toepassing. Het is een Europese verordening (en gaat boven de nationale wet in geval van strijdigheid), waardoor ieder land binnen de Europese Unie zich hieraan dient te houden. Dankzij de AVG hebben alle Europese landen nu hetzelfde beleid als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom is dit relevant voor jou? In een notendop komt het erop neer dat Europese bedrijven, dankzij de AVG, allemaal verplicht zijn om je privacy te waarborgen in hun processen. Je hebt daarbij de volgende rechten:

 1. Het recht om geïnformeerd te worden
  Je hebt recht op informatie over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Waarom wordt je informatie opgevraagd en welke elementen worden verwerkt? 

 2. Recht op inzage 
  Je kan een kopie opvragen van je persoonsgegevens die verwerkt worden binnen een bedrijf. Hierbij moet de verwerker eerst vaststellen dat je data daadwerkelijk verwerkt wordt.

 3. Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens te laten rectificeren of aan te laten passen.

 4. Recht op vergetelheid
  Daarnaast heb je het recht om vergeten te worden. Hierbij kan je vragen of je persoonsgegevens gewist kunnen worden binnen het bedrijf. Let wel op dat andere wetten binnen bepaalde sectoren kunnen eisen dat sommige data langer bewaard blijft. Houd hierbij wel rekening met het recht op beperking van de verwerking. 

 5. Het recht op beperking van de verwerking
  Als alternatief op het recht op vergetelheid, heb je het recht om de verwerking van je data te beperken. Denk aan bepaalde data-elementen die niet langer nodig zijn voor het bedrijf om hun dienst te verlenen. 

 6. Het recht op dataportabiliteit
  Je hebt het recht om de door jou gedeelde persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerde manier, om deze naar een andere partij te sturen, zolang dit technisch mogelijk is en de rechten van anderen niet schaadt.

 7. Het recht om bezwaar te maken
  Je hebt het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

 8. Het recht om niet te worden onderworpen aan profilering en een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerde beslissing
  Tot slot heb je het recht op een menselijke beoordeling, en niet uitsluitend een computer of andere geautomatiseerde vorm van besluitvorming of profilering

Waarom banken verplicht zijn om sommige (persoons)gegevens langer te bewaren
Nederlandse banken moeten voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Deze wet stelt dat Nederlandse banken moeten voorkomen dat crimineel geld witgewassen wordt. Om deze reden zijn banken verplicht om minimaal vijf jaar sommige (persoons)gegevens te bewaren, zoals kopieën van identiteitsdocumenten, correspondentie en transacties. 

Stel je vragen aan onze Privacy Officer
Heb je vragen over wat deze wet voor jou betekent? Dan kan je altijd terecht bij LeasePlan Bank om vragen te stellen over je privacy en hoe we met je gegevens omgaan. Neem hiervoor contact op met onze Privacy Officer. Ook kan je onze Privacyverklaring raadplegen. 

Maarten Bevers is onze Information Security Officer & Data Protection Officer (ISDPO). Hij zorgt ervoor dat de business en IT in de 1e verdedigingslinie van LeasePlan Bank en Corp (het hoofdkantoor van LeasePlan) voldoende in staat zijn om goed geïnformeerde beslissingen te nemen, waarbij commerciële voordelen en potentiële risico's zorgvuldig worden afgewogen.