Inloggen

Kabinet onderzoekt belastingcompensatie voor spaarders

22-04-2022

Kabinet onderzoekt belastingcompensatie voor spaarders

Het ziet er naar uit dat de belastingdienst ongeveer €7 miljard terug gaat betalen aan de ruim 2 miljoen Nederlanders die over de jaren 2017 tot 2022 te veel belasting hebben betaald in box 3. Het gaat hierbij onder meer om de belasting die is betaald over spaargeld.

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het fictieve rendement op vermogen in box 3 te hoog was en niet in relatie stond tot de lage spaarrentes. Volgens de rechter is dit in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Spaarders die van mening waren dat ze daardoor te veel belasting hebben betaald, konden bezwaar maken om geld terug te krijgen. Ongeveer 60.000 mensen hebben dit uiteindelijk gedaan.

De Kamer heeft vervolgens een motie aangenomen om ook 'kleine spaarders' te compenseren. Staatssecretaris Marnix van Rij heeft de Tweede Kamer een aantal doorgerekende opties gepresenteerd voor de compensatie. Een van de opties is dat alle 3 miljoen belastingplichtigen in box 3 worden gecompenseerd voor de te veel betaalde belasting over spaargeld. Van Rij verwacht dat deze optie ongeveer €7 miljard gaat kosten.

Het ziet er naar uit dat het kabinet het besluit over de compensatie pas over een aantal maanden zal gaan nemen. Dit heeft te maken met een nieuw arrest van de Hoge Raad dat uiterlijk in oktober 2022 wordt verwacht. Dit arrest gaat over de vraag of een spaarder die niet op tijd bezwaar heeft gemaakt tegen de te veel betaalde belasting, toch gecompenseerd gaat worden. Na deze uitspraak wordt er meer duidelijkheid verwacht over de route naar de compensatie. 

Bron: Rijksoverheid.