Actie om spaarders alsnog te compenseren voor te veel betaalde belasting

17-10-2022

Actie om spaarders alsnog te compenseren voor te veel betaalde belasting

De Bond voor Belastingbetalers roept spaarders die niet door het kabinet worden gecompenseerd voor te veel betaalde spaartaks op om in actie te komen. Volgens de bond is dit de enige manier om geld terug te krijgen van de fiscus. De Bond voor Belastingbetalers heeft een voorbeeldbrief gemaakt en wil een rechtszaak aanspannen.

Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat het fictieve rendement op vermogen in box 3 te hoog was en niet in relatie stond tot de lage spaarrentes. Dit is in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Spaarders die van mening waren dat ze daardoor te veel belasting hebben betaald in de periode tussen 2017 en 2022, konden bezwaar maken om geld terug te krijgen. Ongeveer 60.000 mensen hebben dit uiteindelijk gedaan.

De Hoge Raad maakte ook bekend dat de spaarders die geen bezwaar gemaakt hebben, juridisch gezien geen recht hebben om te veel betaalde belasting terug te krijgen. Ook niet als ze jarenlang te veel hebben betaald. Het gaat om ongeveer 1 miljoen spaarders. Op Prinsjesdag bleek dat het kabinet het oordeel van de Hoge Raad heeft overgenomen. De kosten voor het compenseren van alle spaarders zouden rond de €4,2 miljard liggen en dit vindt het kabinet te veel.

De Bond voor Belastingbetalers vindt dit een slechte zaak. De vereniging raadt daarom spaarders aan zo snel mogelijk een ‘ambtshalve vermindering’ naar de belastingdienst te sturen. De Bond voor Belastingbetalers heeft voor niet gecompenseerde spaarders een voorbeeldbrief gemaakt om dit mogelijk te maken.

Staatssecretaris Marnix van Rij heeft onlangs aan RTL Z laten weten dat er inmiddels al 115.000 spaarders een ‘ambtshalve vermindering’ hebben ingediend bij de belastingdienst. De Bond voor Belastingbetalers wil uiteindelijk via een rechtszaak afdwingen dat spaarders alsnog hun te veel betaalde belasting terug kunnen krijgen 

Bron: Bond voor Belastingbetalers