Nederlanders maken zich zorgen over financiële toekomst

09-06-2023

Nederlanders maken zich zorgen over financiële toekomst

Het aantal mensen dat zich zorgen maakt over hun financiële toekomst is voor het eerst in tien jaar gestegen. Met name jongeren en alleenstaande ouders ervaren deze zorg, zo blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bijna 30 procent van de Nederlanders gaf vorig jaar aan zich veel zorgen te maken over hun financiële toekomst. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 jaar zijn bezorgd over de staat van hun portemonnee in de komende jaren. Maar liefst 36 procent van hen gaf aan hier erg bezorgd over te zijn.

Opvallend genoeg maken oudere mensen zich minder vaak zorgen over hun financiële situatie. Naarmate iemand ouder is, lijkt de bezorgdheid af te nemen. Slechts 23 procent van de 75-plussers maakt zich druk over geldzaken in de toekomst.

Daarnaast valt op dat vrouwen vaker bezorgd zijn over hun financiële situatie op latere leeftijd. Mannen maken zich hier minder vaak zorgen over, tenzij ze als alleenstaande ouder voor een kind moeten zorgen. Alleenstaande ouders blijken het meest bezorgd te zijn over hun financiële toekomst.

In 2013 begon het CBS met het meten van de bezorgdheid over de financiële toekomst. Destijds maakte 32 procent van de Nederlanders zich daar zorgen over. Dit percentage daalde vervolgens naar 23 procent in 2021.

Bron: CBS